Uutinen 4.11.2005

EU-maat keskustelivat Euroopan tulevaisuudesta Lontoossa

EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet kokoontuivat 27.10.2005 Lontoossa epäviralliseen tapaamiseen.

Kuva Euroopan komissio

Keskeisiä aiheita tapaamisessa olivat puheenjohtajamaan esiin nostamat demografia ja ikääntyminen, energiasektori, turvallisuus ml. maahanmuutto, T & K -toimet, korkeakoulutus sekä unionin kansainvälinen rooli.

Kokouksen perusteella nykyinen puheenjohtajamaa Iso-Britannia ja seuraava puheenjohtajmaa Itävalta valmistelevat komission johdolla demografiasta, energiapolitiikasta, maahanmuutosta, T & K-toimista ja korkeakoulutuksesta konkreettisia ajatuksia globalisaation haasteeseen vastaamiseksi. Tarkoitus on tarkentaa tehtävänkuvaa joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Tulevan puheenjohtajamaa Itävallan on tarkoitus esitellä työn tulokset Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2006.

Komissio esitti kokouksessa erityisen globalisaatiorahaston perustamista, jolla voitaisiin auttaa vaikeuksisa olevia alueita. Britannia ja Ranska ovat esittäneet, että rahastolla autettaisiin huonosti menestyviä alueita selviämään esim. tehtaiden sulkemisesta. Rahasto sai kokouksessa laimean vastaanoton.

Kokouksesta ei annettu virallisia päätelmiä. Suomea tapaamisessa edusti pääministeri Matti Vanhanen.

Puheenjohtajan verkkosivut (englanniksi)

Neuvoston verkkosivut

Suomen kantoja kokoukseen (valtioneuvoston verkkosivut)