Uutinen 11.11.2005

EU:n ulkoministerit tukevat Ahtisaaren roolia Kosovossa

EU:n ulkoministerien kokouksessa Brysselissä 7.11. keskusteltiin lisäksi mm. Lähi-Idästä ja rahoituskehyksistä.

EU:n ulkoministerit keskustelivat YK:n pääsihteerin erityisavustajaksi nimitettävän presidentti Martti Ahtisaaren kanssa.
Kuva: Euroopan komissio.

EU:n ulkoministerit käsittelivät keskusteluissaan Kosovon tilannetta. EU ja sen jäsenmaat antoivat tukensa YK:n pääsihteeri Kosovon erityisedustajaksi nimitettävän presidentti Martti Ahtisaaren toiminnalle. Suomi pitää tärkeänä Kosovon kansainvälisoikudellisen aseman ratkaisua ja vähmmistöjen oikeudet huomioon ottavaa vakautta koko Länsi-Balkanilla.

Ulkoministerit päättivät ottaa hoidettavaksi Gazan ja Egyptin rajanylityspaikan Rafahin. EU lähettää alueelle poliiseja, joiden tehtävänä on toimia neuvonantajina palestiinalaisille viranomaisille sekä kouluttavat palestiinalaisia poliiseja. Myös Suomi on kiinnostunut tästä operaatiosta. Suomi on esittänyt yhden tai kahden poliisiasiantuntijan lähettämistä koulutustehtäviin.

Kokouksessa käytiin keskustelua myös rahoituskehyksistä 2007-20013, mutta neuvotteluissa ei päästy eteenpäin. Jäsenmaat pitävät edelleen tiukasti kiinni omista vaatimuksistaan. Puheenjohtajamaalta odotetaan kokonaisvaltaista ja konkreettista esitystä neuvottelujen eteenpäinviemiseksi.

Lisäksi kokouksen yhteydessä Eurooppa-ministerit pohtivat EU-asioiden tiedottamisesta sekä siitä, miten edistää EU-jäsenmaissa käytävää kansallista keskustelua EU:n tulevaisuudesta.

EU:n ulkoministerit keskustelevat rahoituskehyksistä ja Länsi-Balkanista (UM:n tiedote 346/2005

Lehdistötiedotteet, yleiset asiat ja ulkosuhteet, Euroopan unionin neuvoston verkkosivut