Uutinen 18.11.2005

Suomen EU-puheenjohtajakauden asialista hahmottuu

EU-ministerivaliokunta käsitteli puheenjohtajakauden asialista-arviota 11.11. Suomen tavoitteena on mm. perustuslakisopimuksen tuumaustaukoon liittyvän keskustelun edistäminen, laajentumisen osalta seurataan Bulgarian ja Romanian edistymistä jäsenyysvelvoitteiden täytänöönpanossa.

Kuva: Euroopan komissio.

Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana 1.7.-31.12.2006. Suomen puheenjohtajakauden työn pohjana on yhdessä edeltävän puheenjohtajamaan Itävallan kanssa vuodelle 2006 laadittava neuvoston vuosiohjelma. Vuosiohjelma on tarkoitus esitellään muille jäsenmaille 12. joulukuuta yleisten ja ulkosuhteiden neuvostossa.

Suomen kauden lopullinen asialista riipuu osittain siitä, miten pitkälle Itävallan puheenjohtajauden aikanaan asioissa edetään. Lopullisesti painopisteistä voidaan päättää kuitenkin hieman ennen Suomen puheenjohtajakauden alkua.

EU-puheenjohtajakauden asialista-arvioon on sisällytetty näkemykset eri politiikkasektoreiden keskeisistä lainsäädäntöhankkeista ja muista painopisteistä. Perustuslakisopimuksen osalta Suomen tavoitteena on tuumaustaukoon liityvän keskustelun ja unionin uusitusprosessin edistäminen.

Rahoituskehysten 2007-2013 osalta tavoitteena on saattaa päätökseen neuvottelukokonaisuuus. Jos rahoituksesta päästään ratkaisuun joulukuun 2005 Eurooppa-neuvostossa, jää Suomen puheenjohtajakaudelle mm. rahoituskehyksiin sidoksissa olevien lainsäädäntöesitysten viimeistely.

Laajentumisen osalta seurataan Bulgarian ja Romanian edistymistä jäsenyysvelvoitteiden täytäntöönpanossa Lisäksi Kroatian ja Turkin jäsenyysneuvotteluja viedään eteenpäin. Ulkosuhteiden osalta tavoitteena on edistää EU:n ulkoisen toiminnan tehokkuutta ja johdonmukaisuutta.

Ministerit käsittelivät Suomen EU-puheenjohtajakauden asiallista-arviota (valtioneuvoston tiedote 35

Suomen EU-puheenjohtajakausi; Neuvoston vuoden 2006 asialista ja sektorikohtaiset painopisteet