Uutinen 29.11.2005

Hallitus antoi 25. marraskuuta eduskunnalle selonteon EU:n perustuslakisopimuksesta

Sopimusta tarkastellaan selonteossa yksityiskohtaisesti. Lisäksi pohditaan sitä, miten unionia tulevaisuudessa tulisi kehittää. Selonteossa painotetaan, että Suomen tulee aktiivisesti osallistua unionin toimintaa sekä sen kehittämiseen kaikilla tasoilla ja aloilla.

Kuva: Euroopan komissio

Hallituksen mukaan perustuslakisopimus muodostaisi tasapainoisen ja Suomen hyväksyttävissä olevan kokonaisuuden. Sopimus myös vahvistaisi unionin toiminta- ja päätöksentekokykyä. Selonteossa painotetaan, että unionin toiminta ja sen kehittäminen eivät voi pysähtyä perustuslakisopimuksen kohtaamiin vaikeuksiin. Unionin tulee tehostaa toimintaansa jo nykyistenkin perussopimusten puitteissa.

Eurooppa-neuvosto päätti kesäkuussa 2005 pitää tuumaustauon perustuslakisopimuksen suhteen. Tämän julkilausuman jälkeen hallitus päätyi siihen, ettei pyydä eduskuntaa hyväksymään sopimusta välittömästi. Selonteon pohjalta eduskunnalla on mahdollisuus käsitellä perustuslakisopimusta.

Hallitus toivoo eduskunnan kantaa perustuslakisopimukseen ennen kuin sopimus on seuraavan kerran esillä EU-maiden kesken keväällä tai kesällä 2006. Se myös toteaa, että eduskunnan kanta voisi myötävaikuttaa myönteisen ilmapiirin syntymiseen Euroopassa.

Lisätietoja:

Hallituksen selonteko EU:n perustuslakisopimuksesta
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon EU:n perustuslakisopimuksesta (VN:n tiedote 360/20005)
Perustuslain tilanne ja kansanäänestykset (Tietosivu 8/2005)
Perustuslakisopimus pähkinänkuoressa (Tietosivu 4/2004)
Perustuslakisopimuksen käsittelytilanne jäsenmaissa tällä hetkellä
Sopimus Euroopan perustuslaista
Eurooppa-tiedotuksen tietopaketti perustuslakisopimuksesta