Uutinen 8.12.2005

Euro-Välimeri -kumppanuudelle uusi viisivuotinen toimintasuunnitelma

Euro-Välimeri yhteistyön eli niin sanotun Barcelonan prosessin kymmenvuotishuippukokous pidettiin Barcelonassa Espanjassa 27.-28 marraskuuta.

Komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso Barcelonan kokouksessa Kuva: Euroopan komissio

Kokouksessa tarkasteltiin kymmenvuotisen toiminnan tuloksia ja sovittiin suuntaviivoista tulevaksi viisivuotiskaudeksi. Yhteistyöprosessissa ovat mukana EU-maiden lisäksi kymmenen Välimeren alueen kumppania eli Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Syyria, Turkki, Tunisia ja palestiinalaishallinto.

Kymmenen vuotta monenkeskistä poliittista vuoropuhelua

EU-jäsenmaat päättivät 1990-luvun alkupuolella laatia uuden perustan suhteilleen unionin ulkopuolisiin Välimeren alueen maihin erityisen kumppanuushankkeen avulla. Hanke sai konkreettiset muodot Barcelonassa 27. ja 28. marraskuuta 1995 järjestetyn EU- sekä Välimeren alueen maiden ulkoministerien konferenssin tuotoksena syntyneessä julistuksessa. Tällä Euro-Välimeri -julistuksella luotiin monenkeskinen toimintamalli, jossa yhdistyvät talouteen ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja johon sisältyy lisäksi yhteiskunnallinen, inhimillinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Allekirjoittajamaat toivat julistuksella esille halunsa laajentaa perinteisiä kahdenvälisiä suhteita, jotka olivat olleet pitkään tunnusomaisia EU:n ja Välimeren alueen muiden maiden suhteille.

Uudesta toimintasuunnitelmasta saatiin sovittua vaikeuksien jälkeen

Nyt pidetyssä tulevaa toimintaa linjanneessa kymmenvuotishuippukokouksessa erimielisyyksiä tuotti erityisesti terrorismin määritelmä, ja siitä ei lopulta päästy yhteisymmärrykseen. Kuitenkin merkittävänä edistyksenä pidettiin sitä, että EU, Israel ja arabimaat päätyivät lopulta yksimielisesti tuomitsemaan terrorismin ja sitoutumaan sen kitkemiseen. Vastatuulesta huolimatta kokouksen osanottajamaat hyväksyivät uuden viisivuotisen toimintasuunnitelman yhteistyönsä pohjaksi.

Lisäksi sovittiin, että jatkossa EU:n Välimeren alueen maihin suuntaama rahoitus kytketään aiempaa tiukemmin yhteiskunnallisiin uudistuksiin. EU on rahoittanut Välimeren aluetta 20 miljardilla eurolla kuluneen vuosikymmenen aikana. Jatkossa unioni pyrkii tukemaan Välimeren vastarantaa noin miljardilla eurolla vuodessa. Eteläisille unionimaille tärkeän laittomien siirtolaisten ongelman ratkaisemiseksi laillista maahanmuuttoa tehostetaan. Lisää voimavaroja suunnataan oikeusviranomaisten yhteistyöhön laitonta siirtolaisuutta ja ihmiskauppaa vastaan. Sosiaalipuolella tavoitteeksi asetettiin mm. lukutaidottomien määrän puolittaminen viiden vuoden kuluessa.

Kokouksessa sovittiin myös, että aikaisemmin hyväksytyn vapaakauppa-alueen luomista Välimerelle vauhditetaan. Teollisuustuotteiden kauppaa on jo alettu vapauttaa, neuvottelut maataloustuotteiden ja kaupan vapauttamisesta ovat edessä ”mahdollisimman pian”. Useimmat asiantuntijat tosin pitävät kunnianhimoista vapaakauppa-alue -hanketta vielä kaukaisena tavoitteena.

Lisätietoja:

Komission Scadplus-sivut; Barcelonan prosessi ja Euro-Välimeri -kumppanuus

Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen Välimeri-projektin kotisivut

27.-28.11.2005 Euromed-kokouksen Puheenjohtajan loppulausunto (englanniksi)

27.-28.11.2005 Euromed-kokouksessa sovittu uusi viisivuotinen toimintasuunnitelma (englanniksi)

Euro-Välimeri -yhteistyön huippukokous Barcelonassa; Ulkoasianministeriön tiedote 364/2005