Uutinen 29.12.2005

Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun unionin vuosien 2007-2013 rahoituskehyksistä

Brysselissä 15. ja 16. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen unionin rahoituskehyksistä vuosille 2007 – 2013. Rahoitussopu myös mahdollisti ehdokasvaltion aseman myöntämisen Makedonialle.

Rahoituskehyksistä päästiin sopuun pitkien neuvotteluiden jälkeen. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Yhteisymmärrykseen pääsyllä vältettiin syvä poliittinen kriisi, joka kokouksen epäonnistumisesta olisi seurannut. Rahoituskehykset ovat Suomen näkemyksen mukaan kokonaisuutena tasapainoiset. Niiden merkitys on erityisen suuri uusien jäsenmaiden lähivuosien talouskehitykselle.

Kompromissin mukaan unionin menot vuosina 2007-2013 ovat n. 862,4 miljardia euroa. Tämä on noin 1.045 prosenttia unionin yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Suomen saamien EU-tukien määrä alenee hieman ja Suomen unionille maksamat jäsenmaksut nousevat. Suomen nettomaksuasema säilyy kuitenkin kohtuullisena verrattuna muihin yhtä vauraisiin maihin.

Sopu rahoituskehyksistä mahdollisti myös unionin ehdokasvaltion aseman myöntämisen entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle (FYROM). Jäsenyysneuvottelujen aloittamisajankohtaa käsitellään myöhemmin. EU-maiden johtajat tunnustivat Makedonian edistyneen merkittävästi ihmisoikeuksien turvaamisessa sekä EU:n kanssa käytävässä Vakaus- ja assosiaatioprosessissa.

Eurooppa-neuvosto myös tarkasteli komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja korkean edustajan Javier Solanan väliraportit Lontoon Hampton Courtissa lokakuussa järjestetyn epävirallisen päämiestapaamisen seurannasta.

EU-maiden johtajat yhteiskuvassa. Kuva: Euroopan komissio

Eurooppa-neuvosto sopi rahoituskehyksistä vuosille 2007 – 2013 (VN-tiedote 388/2005)

Arvio rahoituskehysten vaikutuksista Suomelle

Puheenjohtajan päätelmät

Kuuntele pääministeri Vanhasen ja ulkoministeri Tuomiojan tiedotustilaisuus