Uutinen 11.1.2006

Itävallan EU-puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2006

Itävalta toimii EU:n puheenjohtajamaana puoli vuotta 1. tammikuuta alkaen. Itävallan jälkeen puheenjohtajana jatkaa Suomi 1.7. alkaen vuoden 2006 loppuun.

Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Itävallan EU-puheenjohtajakauden tavoitteina tulee olemaan ennen kaikkea neljä asiaa: luoda työpaikkoja ja vahvistaa talouskasvua; edelleenkehittää ja turvata eurooppalaista elämänmallia; vahvistaa kansalaisten luottamusta Eurooppa-projektiin; sekä vahvistaa Euroopan unionin roolia kansainvälisessä toiminnassa.

Itävallan ja Suomen yhteisinä painopisteinä vuodelle 2006 tulevat olemaan ennen kaikkea keskustelu itse unionin ja Euroopan perustuslain tulevaisuudesta sekä EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön kehittäminen.

Itävallan puheenjohtajuussivut

Suomi EU:n puheenjohtajan 2006 (Eurooppa-tiedotuksen tietopaketti)