Uutinen 25.1.2006

ALV-kokeilu ei edennyt Ecofin-neuvostossa

Ministerit eivät päässeet poliittiseen sopuun alennetuista ALV-kannoista. Ponnisteluja yhteisymmärryksen löytämiseksi jatketaan tämän viikon loppuun.

Brysselissä kokoontunut Ecofin-neuvosto keskusteli muun muassa alennetuista ALV-kannoista. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

EU:n talous- ja valtionvarainministerit kokoontuivat tiistaina 24.1. Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti valtionvarainministeri Eero Heinäluoma.

Puheenjohtajan kompromissiehdotuksen mukaan alennettujen ALV-kantojen kokeilua, johon kaikilla jäsenmailla olisi mahdollisuus osallistua, jatkettaisiin vuoden 2010 loppuun saakka. Lisäksi kompromissiehdotukseen sisältyi kohta, jonka mukaan asiasta tehtäisiin riippumaton tutkimus. Tutkimuksessa keskityttäisiin tarkastelemaan missä määrin alennus edistää talouskasvua ja työllisyyttä. Komission on määrä raportoida tutkimuksesta vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä. Tutkimuksen pohjalta tehtäisiin myöhemmin päätös kokeilun jatkamisesta ja ravintolapalveluiden ottamisesta mukaan alennettujen ALV-kantojen piiriin.

Kokouksessa hyväksyttiin myös päätelmät Suomen vakausohjelmasta. Neuvosto pitää yleisesti ottaen Suomen budjettitilannetta terveenä ja valittua budjettistrategiaa esimerkkinä hyvästä finanssipolitiikasta. Lisäksi puheenjohtajamaa Itävalta esitteli yhdessä Suomen kanssa laaditun Ecofin-neuvoston työohjelman vuodelle 2006. Ministeri Heinäluoman mukaan tulevassa työohjelmassa päätavoitteena on talouskasvun vauhdittaminen ja työpaikkojen lisääminen.

Päätös työvaltaisten alojen ALV-kokeilusta siirtyi (VM:n tiedote 5/2006)

Arvonlisäverotus (Valtiovarainminiteriön verkkosivu)

Ecofin-neuvoston lehdistötiedotteet