Uutinen 1.2.2006

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen haettavana

Hakuaika päättyy 31. tammikuuta. Painopisteenä tänä vuonna on EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta ja tulevaisuudesta käytävän kansalaiskeskustelun edistäminen sekä Suomen EU-puheenjohtajuus.

Avustusten tavoitteena on EU-tietouden lisääminen Suomessa.
Kuva: Euroopan komissio.

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.

Avustuksiin on vuonna 2006 käytettävissä 235.000 euroa. Tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisenä painopisteenä tänä vuonna on EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta ja tulevaisuudesta käytävän kansalaiskeskustelun edistäminen sekä Suomen EU-puheenjohtajuus.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, kirjaamo, PL 176, 00161 Helsinki) viimeistään 31. päivänä tammikuuta 2006 virka-ajan päättymiseen mennessä muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakuohjeet ja -lomake:

Hakuohjeet

Hakulomake

Hankesuunnitelma

Lisätietoja:
/> sp-osoiteesta VKO-06@formin.fi tai numerosta (09) 1605 6064.

Vuonna 2005 myönnetyt valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen:

Raporttikaavake 2005

Yleisehdot

Tilintarkastajanvakuutus