Uutinen 16.2.2006

Ecofin käsitteli talouden rakenteiden uudistamista

Ministerikokouksessa esillä työllisyyttä ja tuottavuuden kasvua edistävä politiikka sekä vakaus- ja lähentymisohjelmien hyväksyminen.

Ecofin-neuvostossa pohdittiin väestön ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Kuva:Euroopan unionin neuvosto

Talous- ja valtionvarainministerit kokoontuivat 14.2. Brysselissä keskustelemaan Eurooppa-neuvoston valmisteluihin liittyvistä kysymyksistä. Käsiteltävänä oli talouden kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä Lissabonin strategia. Komission laatiman strategian edistymisraportin perusteella Suomi vauhdittaisi edelleen tuottavuuden kasvua ja tukisi työllisyysasteen nostamista. Myös julkisen talouden kestävyyttä tulee vahvistaa pitkällä aikavälillä. Kansallisten Lissabon-ohjelmien puitteissa useissa jäsenmaissa on jo ryhdytty eläkejärjestelmien ja työmarkkinoiden rakenteiden uudistamiseen. Suomi aikoo puheenjohtajuuskaudellaan jatkaa rakenneuudistusten seurantaa.

Neuvostossa hyväksyttiin myös väestön ikääntymistä koskevat päätelmät, joissa on tehty vuoteen 2050 ulottuvat menolaskelmat eläkkeistä, terveydenhuollosta, pitkäaikaishoidosta, opetuksesta ja työttömyydestä. Päätelmien perusteella ikääntymiseen tulee varautua työllisyyttä ja talouskasvua tukevalla politiikalla. Jäsenmaiden tulee myös vähentää julkista velkaantumista ja kehittää etuus- ja palvelujärjestelmiään. Kaikissa jäsenmaissa tehdään myös lähentymisohjelma yhteisvaluutta euroa ajatellen. Tämänkertaisessa kokouksessa hyväksyttiin Viron, Latvian ja Slovenian lähentymisohjelmat.

Ecofin-neuvosto Brysselissä 14.2. 2006 -lopputiedote (VM:n tiedote 12/2006)

Ecofin-neuvoston lehdistötiedotteet

Raportti EU-maiden väestön ikääntymisen vaikutuksista esillä Ecofinissa (VM:n tiedote 10/2006)

Lissabonin strategia – Suomen kansallinen toimenpideohjelma (VM)