Uutinen 3.3.2006

Europarlamentaarikot hyväksyivät kiistellyn direktiiviehdotuksen palveluiden vapauttamisesta

Euroopan parlamentin täysistunnossa torstaina 16.2. hyväksyttiin palvelumarkkinoita vapauttava direktiiviehdotus. Komission alkuperäisen ehdotuksen pohjalta tehty kompromissi hyväksyttiin äänin 394–215.

Seuraavan kerran palveludirektiiviä käsitellään maaliskuussa

Palveludirektiivin tarkoitus on vapauttaa palveluja EU-maiden välillä siten, että unionin alueella toimiva yritys voi tarjota palveluja kaikissa jäsenmaissa. Euroopan komission alkuperäinen ehdotus olisi vapauttanut palveluja parlamentin kompromissia enemmän. Nyt direktiivin ulkopuolelle jäivät muun muassa julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut, rahapelit, satamat, vuokratyöfirmat sekä turva- ja oikeudelliset palvelut. Suomi on kannattanut palveluiden vapauttamista, sillä Suomen lait sallivat jo nyt muiden jäsenmaiden palveluja tarjoavien yritysten tulon Suomen markkinoille.

Eniten kiistaa parlamentin käsittelyssä aiheutti niin sanottu alkuperämaakäsite. Sen tarkoituksena oli, että toisessa jäsenmaassa palveluja ja palvelutyövoimaa kauppaava yritys saisi toimia oman kotimaansa lakien mukaan. Alkuperämaaperiaate korvattiin käsitteellä ”palveluiden tarjoamisen vapaus”, mikä mahdollistaa direktiivin erilaiset tulkinnat. Seuraavan kerran direktiivi tulee käsittelyyn ministeritasolla kilpailukykyneuvoston kokouksessa maaliskuussa. Komissio antaa uuden ehdotuksensa direktiivistä huhtikuun loppuun mennessä.

Palvelujen vapaa liikkuvuus (KTM)

Pekkarinen: Parlamentin äänestys askel kohti palvelumarkkinoiden avaamista (KTM:n tiedote 026/2006)

Palvelidirektiivi liikahti askeleen eteenpäin (UM/Eurooppa-tiedotus)