Uutinen 14.3.2006

Euroopan kevään päivä 2006

Eurooppalainen kouluverkko on jälleen kutsunut koulut ja oppilaitokset mukaan viettämään Euroopan kevään päivää 21.3. ja 9.5.2006.

Euroopan kevään päivä – Spring Day in Europe tapahtuman tarkoituksena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden tietämystä Euroopan unionista ja sen päätöksenteosta.

Vuoden 2006 teemana on ”Keskustelua tulevaisuudesta”. Euroopan kevään päivä -tapahtuma antaa kouluille, niin EU- kuin ehdokasmaidenkin, mahdollisuuden kertoa mielipiteistään ja huolenaiheistaan, mutta myös nostaa tietoisuutta siitä, kuinka nuoret eurooppalaiset voivat EU:n toimielinten avulla ymmärtää eurooppalaista demokraattista kehityskulkua.

Osana projektia kansalliset ja Euroopan tason päättäjät on kutsuttu mukaan osallistumaan 21.3.-9.5.2006 välisenä aikana kouluissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Suomesta tapahtumiin ovat ilmoittautuneet Mikkelin kaupunginjohtaja, alueiden komiten jäsen Jyrki Myllyvirta ja europarlamentaarikko Alexander Stubb.

Vuoden 2006 Euroopan kevään päivä -projektiin on tähän mennessä rekisteröitynyt yli 4500 koulua. Suomesta kouluja on mukana 27.

Euroopan kevään päivä -projekti sai alkunsa vuonna 2002 eräiden Euroopan konventtiin osallistuneiden henkilöiden aloitteesta. Eurooppalainen kouluverkko (EUN – European Schoolnet on jatkanut projektin järjestämistä vuosittain yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Viime vuonna tapahtumaan rekisteröityi 6620 koulua eri puolilta Eurooppaa.

Euroopan Kevät 2006 verkkosivuilta löytyy tietoa projektista, tukipalveluista sekä työkaluja oppilaitosten käyttöön. Sivustolla on myös uusi interaktiivinen päätöksenteko -roolipeli, jossa oppilaat ottavat selvää siitä, kuinka päätöksiä EU:ssa tehdään ja mitkä niiden vaikutukset ovat EU:n kansalaisiin.