Uutinen 21.3.2006

Siirtymäaika EU:n uusista jäsemaista umpeutuu 1.5.2006

Hallituksen selonteossa esitetään, että siirtymäaikaa työvoiman liikkumiselle EU:n uusista jäsenmaista ei jatketa.

Vappuna 2004 EU sai 10 uutta jäsentä. Päivää juhlistettiin erilaisilla tapahtumilla ympäri Eurooppaa.
Kuva: Euroopan komissio.

Hallitus esittää 8. maaliskuuta hyväksymässään selonteossa eduskunnalle, että 1.5.2004 käyttöönotettua siirtymäaikaa työvoiman liikkumiselle EU:n uusista jäsenmaista ei jatketa. Siirtymäajasta luopumisen ei arvioida olennaisesti vaikuttavan uusista EU-jäsenmaista tulevan työvoiman tarjontaan Suomessa.

Suomi otti 1.5.2004 EU:n laajentumisen yhteydessä käyttöön kahden vuoden siirtymäajan työvoiman liikkumiselle kahdeksasta uudesta jäsenmaasta. Siirtymäaika koskee Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisia.

Suurin osa vanhoista EU:n jäsenmaista otti siirtymäajan käyttöön. Uusien jäsenmaiden kansalaisten liikkuvuus EU:n alueella on ollut odotettua vähäisempää. Liikkuvuus on lisääntynyt erityisesti vain Iso-Britanniaan ja Irlantiin. Suomi on kiinnostanut lähinnä virolaista työvoimaa. Työntekijöiden liikkuvuus siirtymäaikana on ollut mahdollista palvelujen tarjonnan yhteydessä. Tämä on purkanut osan työvoiman liikkuvuuden paineesta.

Hallituksen selonteko

Hallitus ehdottaa,että EU:n uusien jäsenmaiden siirtymäajoista luovutaan (Tiedote 8.3.2006)

Laki siirtymäajasta (309/2004)