Uutinen 24.3.2006

EU:n ulkoministerit pohtivat Länsi-Balkanin tilannetta

EU:n epävirallisessa ulkoministerikokouksessa (Gymnich) tehtiin selväksi, että Länsi-Balkanin maat halutaan unionin jäseniksi. Seuraavan kerran Gyminich kokoontuu syyskuussa Lappeenrannassa.

YK:n erityislähettiläs, presidentti Martti Ahtisaari, laajentumiskomissaari Olli Rehn ja EU:n puheenjohtajamaa Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik lehdistötilaisuudessa Salzburgissa.
Kuva: Itävallan EU-puheenjohtajuussivut.

Itävallan Salzburgissa 10.-11.3.2006 pidetyn EU:n ulkoministerien epävirallisen kokouksen pääaihe oli Länsi-Balkanin tilanne ja alueen suhde Euroopan unioniin. Kosovon tulevaisuudesta neuvotteleva YK:n erityislähettiläs, presidentti Martti Ahtisaari alusti Kosovo-keskustelun pohjaksi alueen tilanteesta. Komission antoi ministereille Länsi-Balkania koskevan tiedonantonsa ”Länsi-Balkanin maat kohti EU:ta: Vakauden varmistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen”. Kokouksen yhteydessä EU:n ulkoministerit tapasivat myös Albanian, Bosnia-Hertzegovinan, Kroatian, Serbia ja Montenegron sekä Turkin ulkoministerit.

Ulkoministerit näkivät Länsi-Balkanin epävakaan tilanteen uhaksi unionille. Vaikka epävirallisisista ministerikokouksista ei yleensä anneta päätelmiä, niin tällä kertaa linjasta poikettiin. Ulkoministerit laativat yhteisen lehdistötiedotteen Länsi-Balkanista, jonka mukaan nykyisten jäsenmaiden perimmäisenä tavoitteena on saada Länsi-Balkanin maat unionin jäseneksi.

Mistä nimitys Gymnich on tullut?

Epävirallisia EU-ulkoministeritapaamisia on pidetty vuodesta 1974 lähtien, jolloin ministerit kokoontuivat Saksassa Gymnich-nimisessä linnassa. Kokous nimettiinkin kyseisen linnan mukaan.

Epävirallisten ministerikokouksten tarkoituksena on vapaa ajatusten vaihto

EU-maiden epävirallinen ulkoministerikokous (Gymnich) järjestetään puolivuosittain eli kerran puheenjohtajakaudessa. Kokousten tarkoitus on tarjota mahdollisuus vapaaseen ajatusten vaihtoon EU-maiden ministereiden kesken. Tämän vuoksi myös avustajien läsnäolo kokouksissa on rajoitettu minimiin. Kokouksilla ei ole virallisia asiakirjoja eikä niistä myöskään anneta päätelmiä.

Epäviralliset ministerikokoukset pidetään yleensä kulloisessakin EU:n puheenjohtajamaassa. Suomen puheenjohtajuuskaudella epävirallisia miniterikokouksia järjestetään eri puolilla maatamme.

Suomen puheenjohtajakauden Gymnich kokoontuu Lappeenrannassa

Suomen 1.7.2006 alkavalla puheenjohtajakaudella epävirallinen ulkoministerikokous järjestetään 1.-2.9.2006 Lappeenrannassa. Kokouspaikkoina tulee olemaan kaupungintalo sekä Lappeenrannan linnoitus. Kaupunkiin odotetaan 180 kokousvieraan lisäksi noin 300 ulkomaista toimittajaa. Erityisesti Venäjän rajan tulee kiinnostamaan tiedotusvälineitä. Kokouspaikan valintaa perusteltiinkin juuri EU:n ja Venäjän rajan läheisyydellä.

Suomen EU-puheenjohtajakaudesta
Suomen EU-puheenjohtajakauden kokouksia

EU/Western Balkans joint press statement (ulkoministerin lausunto)

EU:n ulkoministerit varoittivat, että unionin sulautuskyvyllä on rajansta (STT/Jouni Kela)

Ulkoministeri Tuomioja EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen