Uutinen 31.3.2006

EU:n energiapolitiikka vahvasti esillä Eurooppa-neuvostossa

Jäsenmaat keskustelivat laajasti energiakysymyksistä sekä päättivät, miten energia-asioita tullaa käsittelemään. Unioni hyväksyi myös erityistoimia Lissabonin strategian toteuttamiseksi.

Energia-asioiden lomassa Eurooppa-neuvosto juhlisti komission puheenjohtaja José Barroson syntymäpäivää kakulla.
Kuva: Itävallan puheenjohtajuussihteeristö.

Kevään Eurooppa-neuvosto keskusteli laajasti energiakysymyksistä. Aiheita olivat muun muassa energian sisämarkkinoiden kehittäminen, energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvat energialähteet ja energian toimitusvarmuus. Euroopan komissiota ja korkeaa edustajaa Javier Solanaa pyydettiin valmistelemaan energiaulkosuhteita koskevaa strategiaa. Kokouksessa sovittiin myös, miten energia-asioita jatkossa käsitellään Eurooppa-neuvostossa. Komissio tulee säännöllisesti tekemään unionille strategisen energiaraportin. Ensimmäinen raportti toimitetaan Eurooppa-neuvostolle keväällä 2007. Energiakysymyksiin päätettiin palataan Suomen puheenjohtajakaudella.

Jäsenmaat tarkastelivat ensimmäisen kerran keväällä 2005 uudistetun Lissabonin strategian toteutumista. Unioni sopi lisätoimista, joita toteutetaan kolmella toiminta-alueella kilpailukyvyn vahvistamiseksi. EU pyrkii vahvistamaan innovaatiopolitiikkaa ja osaamista, parantamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämään varsinkin nuorten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi sovittiin palveludirektiiviä koskevien neuvottelujen jatkamisesta.

Pääministeri Vanhanen ja valtiovarainministeri Eero Heinäluoma keskustelevat puheenjohtajamaa Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnikin kanssa Brysselissä.
Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Eurooppa-neuvosto vahvisti työllisyystavoitteeksi kahden miljoonan uuden työpaikan luomisen vuodessa. Se myös hyväksyi pääministeri Vanhasen ja viiden muun EU-jäsenmaan päämiehen tekemän aloitteen eurooppalaisesta tasa-arvosopimuksesta.

Jäsenmaat hyväksyivät Valko-Venäjää koskeva julkilausuma. Siinä edellytetään Valko-Venäjää välittömästi vapauttamaan poliittisten oikeuksien käyttämisestä pidätetyt henkilöt.

Suomen puheenjohtajakaudella tullaan palaamaan, paitsi energiakysymyksiin, myös innovaatiopolitiikaan, tietoyhteiskunta-asioihin ja globalisaatiorahaston perustamiseen. Lisäksi Suomen kaudella päätettiin järjestää ylimääräinen kolmikantainen sosiaalihuippukokous.

Euroopan unionin; ajankohtaista, Valtineuvoston verkkosivut

Puheenjohtajamaa Itävallan verkkosivut (englanniksi)