Uutinen 11.4.2006

Minkälaisen Euroopan unionin sinä haluat?

Nyt voit keskustella unionin tulevaisuudesta eurooppalaisella tasolla.

Euroopan komission on 27.3. avannut sivuston EU:sta käytävää laajaa keskustelua varten. Verkkosivustolla ”Debate Europe” voi käydä keskustella Euroopan unionin tulevaisuudesta kaikilla unionin virallisilla kielillä (20).

Keskustelu on toistaiseksi jaettu kolmeen aihe-alueeseen:

Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

Käsitys Euroopasta ja EU:n tehtävästä

Euroopan rajat ja rooli maailmassa.

Sivusto on osa komission viestintää koskevaa K-suunnitelmaa. K-kirjain merkitsee kuuntelemista, keskustelua ja kansanvaltaa. Suunnitelma laadittiin sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvostossa päädyttiin pohdinta-aikaan perustuslakisopimuksen suhteen Ranskan ja Alankomaiden hylättyä sopimus kansanäänestyksissään kesäkuussa 2005.

Keskustelua Euroopan unionista voit käydä myös Eurooppa-tiedotuksen keskustelupalstalla.

Debate Europe – Minkälaisen Euroopan unionin sinä haluat?

K-suunnitelma