Uutinen 10.5.2006

Vuonna 2006 myönnetyt valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Vuoden 2006 valtion talousarviossa varattiin 505 000 € kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Tästä summasta oli eduskunnan päätöksen mukaisesti osoitettu 219.000 € Eurooppalainen Suomi ry:lle ja 51.000 € Vaihtoehto EU:n tiedotuskeskus ry:lle. Muille kansalaisjärjestöille jäi jaettavaksi 235.000 €.

Avustus ilmoitettiin haettavaksi tammikuussa 2006 ja määräaikaan mennessä tuli 57 hakemusta. Summa 235.000€ päätettiin jakaa 30 kansalaisjärjestölle yksittäisen avustussumman vaihdellessa

500-22.000 euron välillä. Avustusta myönnettiin seuraaville järjestöille:

Anders Chydenius -säätiö />
Attac ry.

Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam

Ei – EU ry

EU:n Vastainen Kansanrintama

Eurooppanaiset ry.

Eurooppanuoret ry.

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry

EYP-Finland ry

Garantiföreningen för Finlands Fredsposten

Hauho-Hattulan 4H-yhdistys

Ihmisoikeusliitto ry

Kansallinen Sivistysliitto ry

Kansan Radioliitto ry

Kuluttajat-Konsumenterna ry

Kuurojen Liitto ry

Luonto-Liitto ry

Maan Ystävät ry

Maaseudun Sivistysliitto ry

Natur och Miljö rf.

Nuorten Akatemia ry

Opintotoiminnan Keskusliitto ry

Pakolaisneuvonta ry

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Suomen lähiradioyhteistyö ry

Suomen Rauhanliitto- YK-yhdistys ry

Suomen Sadankomitealiitto ry

Työväen Sivistysliitto TSL ry

Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö ry

Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto ry