Uutinen 16.5.2006

Euroopan oikeusasiamies sai viime vuonna lähes 4 000 kantelua

Tavallisimmat valituksen aiheet olivat tiedon panttaus, vallan väärinkäyttö, menettelyvirheet ja hidas toiminta. Eurooppa-tiedotuksen Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota -tietosivuun on koottu eurooppalaisia valitusteitä.

Euroopan oikeusasiamiehenä on vuoden 2003 huhtikuusta toiminut kreikkalainen Nikiforos Diamandouros.
Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan oikeusasiaimiehen toimisto tutki viime vuonna yksityishenkilöiden, yritysten ja järjestöjen jättämistä, lähes 4 000 kantelusta 627. Euroopan oikeusasiamies käsittelee vain tapauksia, joissa EU:n toimielinten tai virastojen valitetaan toimineen väärin. Kanteluista kaksi kolmasosaa koskikin hänen tomivaltansa ulkopuolelle jääviä asioita.

Tutkituista kanteluista suurin osa kohdistui komissioon. Seuraavaksi eninten kanteluita tehtiin EU:n toimielinten rekrytointeja järjestävästä Euroopan henkilöstövalintatoimistosta. Suomesta kanteluita tehtiin 55 kappaletta, mikä suhtetutettuna väestömäärään on keskimääräistä enemmän. Espanjalaiset tekivät 20% kaikista kanteluista. Valituksia tuli paljon myös Saksasta, Ranskasta ja Puolasta.

Suomessa suomalaiset viranomaiset ja tuomioistuimet ovat velvollisia varmistamaan, että Euroopan yhteisön oikeudesta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuvia velvoitteita noudatetaan. Pääsääntönä on, että näissä asioissa käytetään ensisijaisesti kansallisia oikeussuojakeinoja. Eräissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista kääntyä suoraan eurooppalaisen viranomaisen puoleen.

Eurooppalaisia valitusteitä ovat Euroopan unionin piirissä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle, vetoomus Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle, kantelu Euroopan komissiolle sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. Eurooppa-tiedotuksen julkaisemassa tietosivussa Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota selvitetään mitä näiden eri viranomaisten toimivaltuuksiin kuuluu.

Kansalaisen mahdollisuudet valittaa ja vedota, tietosivu 3/2006

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2005