Uutinen 31.5.2006

Suomen EU-puheenjohtajakauden asialista tarkentui

EU-ministerivaliokunta hyväksyi 24. toukokuuta tarkennetun asialista-arvion heinäkuussa alkavan puheenjohtajakauden teemoista ja tavoitteista.

Suomi keskittyy EU-puheenjohtajakaudellaan ajankohtaisiin haasteisiin.
Kuva: Euroopan komissio.

EU-ministerivaliokunnan hyväksymässä tuoreessa asialista-arviossa tarkennetaan marraskuussa 2005 hyväksyttyä asialistaa.

Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja ovat ajankohtaiset aiheet, kuten globalisaatio, kilpailukyvyn parantaminen, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutoksen hallinta ja Euroopan turvallisuus. Asialista-arvion mukaan Suomi tulee lisäksi edistämään unionin toiminnan avoimuutta, päätöksenteon tehokkuutta ja unionin lainsäädännön laatua. EU:n perustuslakisopimusta koskeva prosessi halutaan pitää liikkeessä.

Suomen kauden lopulliseen asialistaan vaikuttavat Itävallan puheenjohtajakauden ja kesäkuun Eurooppa-neuvoston tulokset. Kesäkuun 21. pääministeri Matti Vanhanen antaa edukunnalle pääministerin ilmoituksen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä.

Suomen EU-puheenjohtajakauden asialista-arvio

EU-ministerivaliokuntan käsitteli EU-puheenjohtajakauden asialista-arviota (Valtioneuvoston tiedote