Uutinen 22.6.2006

Vaasassa pidetään Suomen puheenjohtajakauden ensimmäinen virkamieskokous

EU:n kalatalouspääjohtajat aloittavat Suomessa puolen vuoden aikana pidettävien noin 130 kokouksen virran. Kokouksessa puheenjohtajan nuija siirtyy Itävallalta Suomelle.

Vaasaan odotetaan noin 70 – 80 kokousvierasta.
Kuvassa Vaasan kaupungintalo.
Kuva: Eurooppa-tiedotus.

Kalatalouspääjohtajien epävirallinen kokous pidetään Vaasan Åbo Akademin tiloissa 30.6.-1.7.2006. Kokous on kapulanvaihtokokous, sillä ensimmäinen kokouspäivä on vielä Itävallan puheenjohtajakautta. Kokousta onkin valmisteltu yhteistyössä Itävallan kanssa.

Asiavalmisteluista vastaa maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto. Ministeriöstä kerrotaan, että kokouksen teemana on vesiviljely. Vesiviljelyllä tarkoitetaan vesieliöiden kasvattamista, Suomessa tavallisinta on kalankasvatus, mutta muualla kasvatetaan myös mm. katkarapuja, simpukoita sekä leviä. Koska kokous on luonteeltaan epävirallinen, se ei tee päätöksiä eikä anna päätelmiä. Lisäksi yhdessä ololla ja sosiaalisella kanssakäymisellä on suuri merkitys tapaamisessa.

Kalatalouspääjohtajien kokouksen teemana on vesiviljely, vapaamuotoinen ohjelma liittyy mm. kalastukseen.
Kuva: UM/Kari Palsila.

Vaasan kaupunki on kutsunut osallistujat vastaanotolle saapumispäivän iltana. Varsinainen kokouspäivä on perjantai 30.6. Aamupäivällä kalatalouspääjohtajat keskustelevat teemaksi valitusta vesiviljelystä. Iltapäivän ohjelma liittyy kalastukseen ja on vapaamuotoista. Toisen kokouspäivän ohjelma painottuu kulttuuriin.

Koska kokous osuus Itävallan ja Suomen puheenjohtajakausien vaihtoon, halutaan tämä huomioida järjestelyissä. Kokousvieraiden tarjoiluissa onkin mainiosti yhdistetty kulttuurit tarjoamalla itävaltalaisia viinejä ja suomalaista ruokaa.

Kokouspaikkana Vaasassa on Åbo Akademin tilat.
Kuva: Eurooppa-tiedotus.

Kaikkiaan Vaasaan odotetaan noin 70 – 80 kokousvierasta. Mukana ovat kaikki EU:n jäsenmaat, joista kustakin on kaksi osallistujaa. EU-jäsenyysneuvotteluja käyvät Bulgaria ja Romania on myös kutsuttu.

Päätöksen kokouksen pitämisestä Vaasassa teki EU-ministerivaliokunta ministerin esityksestä. Myös Vaasan sijainti rannikolla ja Merenkurkussa osaltaan selittävät päätöstä. Pohjanmaalla on lisäksi hyviä esimerkkejä kalataloudesta ja kalastusvälineteollisuudesta.

EU:n kalatalouspääjohtajien kokous tarjoaa Vaasalle mahdollisuuden markkinoida itseään tehokkaana ja toimivana kongressikaupunkina. Tämän Suomen puheenjohtajakauden kokouksen odotetaan johtavan useimpiin kansainvälisiin kokouksiin Vaasassa.

Kokouksen teknisistä järjestelyistä, kuten monista muistakin puheenjohtajakautemme kokouksista, vastaa valtioneuvoston kanslian EU-puheenjohtajuussihteeristö.