Uutinen 20.7.2006

Lapissa pidetään seitsemän puheenjohtajakauden kokousta

Lapissa järjestetään Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana seitsemän kokousta, joista merkittävin on lokakuussa Kittilän Levillä pidettävä puolustusministerikokous. Ensimmäiset kokousvieraat saapuvat jo heinäkuussa, kun maksajavirastojen päälliköt kokoontuvat Rovaniemellä 5.-7.7.2006.

Kittilä isännöi lokakuussa puolustusministereiden kokousta. Kuva: UM/Matti Tirri

Puolustusministerit tapaavat Levillä

Puolustusministeriö järjestää yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian EU-puheenjohtajuussihteeristön kanssa epävirallisen puolustusministeriökokouksen Levillä 2.-3.10.2006. Kokoukseen osallistuvat EU-maiden puolustusministerit delegaatioineen. Kokoukseen on kutsuttu myös liittymässä olevat Bulgaria ja Romania, ehdokasmaat Turkki, Kroatia ja Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (FYROM) sekä tarkkailijamaat Islanti ja Norja. Osallistujia tulee lisäksi komissiosta ja neuvoston sihteeristöstä, Euroopan unionin sotilasesikunnasta (EUMS), Euroopan unionin sotilaskomiteasta (EUMC) ja Euroopan puolustusvirastosta (EDA). Kokouksen arvioitu osallistujamäärä on noin 430 henkilöä.

Kokouksen asialista koostuu kolmesta pääteemasta: siviili-sotilaskoordinaatio, voimavaratyö ja EU:n kriisinhallintaoperaatiot. Puolustusministerit osallistuvat myös epävirallisen ministerikokouksen yhteydessä järjestettävään Euroopan puolustusviraston (EDA) johtokunnan kokoukseen. Tapaamisen aikana järjestetään lisäksi näytöksiä Suomen nopean toiminnan joukkojen ja puolustusvoimien toiminnasta sekä tutustutaan puolustusmateriaaliteollisuuden tuotteisiin.

Saariselällä järjestetään kolme kokousta

EU-puheenjohtajamaan perinteinen nuorisotoimialajohtajien kokous järjestetään 8.-10. lokakuuta Saariselällä. Kokouksen tarkoituksena on edistää kansallisten nuorisopolitiikkojen kehittymistä ja suunnata eurooppalaista nuorisopolitiikkaa ja -työtä uusiin avauksiin. Tapaamiseen osallistuu noin 80 EU-maiden nuorisotoimialajohtajaa ja virkamiestä.

Työministeriö järjestää 16.-17.11. yhteistyössä Euroopan komission, Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) toteuttajaministeriöiden ja Puolan ESR-hallintoviranomaisen kanssa Euroopan laajuisen konferenssin. Kokous toimii samalla uuden rakennerahastokauden 2007–2013 avaustilaisuutena.

Saariselän kolmas kokous järjestetään 30.11.-1.12., jolloin Euroopan unionin vesijohtajat kokoontuvat hotelli Riekonlinnaan keskustelemaan vesipolitiikan puitedirektiivistä ja siihen liittyvistä käytännön toimista.

Arktikumissa pidetään puheenjohtajakaudella kaksi EU-tason tapaamista. Kuva: Rovaniemen kaupunki

Maksajavirasto ja oikeudellinen verkosto kokoontuvat Rovaniemellä

EU:n maksajavirastojen päälliköt kokoontuvat 5.-7.7. Rovaniemen Arktikumissa. Kokouksessa keskustellaan maaseutuohjelmasta ja vertaillaan tilatuen täydentävien ehtojen toimeenpanoa eri maissa. Kokoukseen arvioidaan osallistuvan noin 120 henkeä. Edustettuina ovat Euroopan komission ja jäsenmaiden lisäksi unionin hakijamaat, neuvoston sihteeristö, Norja ja Islanti.

Tiedekeskus Arktikum toimii kokouspaikkana myös 29.11.-1.12., kun Keskusrikospoliisi ja valtakunnansyyttäjän virasto järjestävät Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksen. Kokouksen tavoitteena on parantaa oikeudellisella ja käytännön tasolla Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäistä oikeusapua etenkin vakavien rikollisuuden muotojen (järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan, huumausainekaupan ja terrorismin) torjunnassa.

Tulli 2007 –konferenssi pidetään Muoniossa

Muonioon saapuu kokousvieraita joulukuussa, kun Olostunturilla järjestetään tullipääjohtajatason konferenssi. 14.-15.12. järjestettävän konferenssin aiheena on rajatulliyhteistyö EU:n uuden naapuruuspolitiikan puitteissa. Tarkoituksena on sopia yhteisistä menettelytavoista, joilla toisaalta helpotetaan kauppaa ja logistiikkaa nopeuttamalla rajanylityksiä ja toisaalta torjutaan rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta. Konferenssiin osallistuvat EU-maiden lisäksi Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Bulgaria, Romania, Turkki, Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kazakstan ja Moldova.

Teksti: Mikko Härkönen/Lapin Eurooppa-tiedotus