Uutinen 20.7.2006

Palveludirektiivi vain muodollista päätöstä vailla

Jo yli kaksi vuotta sitten ehdotettu palveludirektiivi on nyt vihdoin ratkaisuvaiheessa. Suomea edeltänyt puheenjohtajamaa Itävalta onnistui saattamaan neuvoston kilpailukykyministerit poliittisen yhteisymmärrykseen direktiivistä 29.5.2006. Direktiivin valmistelua sävyttivät erimielisyydet ja uudistettu esitys on kompromissiratkaisu.

Rakentaminen kuuluu yritysten määrällä mitaten suurimpiin palvelualoihin, joita palveludirektiivi koskettaa. Kuva: Mika Lappalainen/Helsingin kaupunki

Pienestä asiasta ei olekaan kysymys, sillä palvelusektori kattaa eräiden arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia koko EU-alueen bruttokansantuotteesta. Suomalaiset palvelumarkkinat ovat kuitenkin jo tällä hetkellä valtaosin avoimet. Sen sijaan suomalaisten yritysten markkinoillepääsy on monissa unionin jäsenmaissa vaikeaa. Direktiivi helpottaa siten suomalaisten palveluyritysten, jotka usein ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälistymistä.

Palveludirektiivin tavoitteena on palveluiden sisämarkkinoiden tehostaminen. Se helpottaa toisesta EU-maasta tulevan palveluntarjoajan sijoittautumista sekä tilapäistä rajan yli tarjottavaa palvelua. Tarkoituksena on toisin sanoen karsia keinotekoisia liikkumisen esteitä. Yritysten määrällä mitaten suurimpia direktiivin alaan kuuluvia palvelualoja ovat kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; tukku- ja vähittäiskauppa; rakentaminen sekä liike-elämää palveleva toiminta.

Viimeiset askeleet palveludirektiivin valmistelussa ovat neuvoston työn saattaminen muodolliseen päätökseen ja lopputuloksen käsittely Euroopan parlamentissa. Direktiivi pyritäänkin saattamaan lopulliseen päätökseen Suomen puheenjohtajakauden aikana.