Uutinen 24.7.2006

Komissio esittää huomattavaa alennusta verkkovierailumaksuihin

Euroopan komissio hyväksyi keskiviikkona 12.7.2006 esityksen, joka toteutuessaan alentaisi ulkomaanpuheluiden hintaa jopa 70 %. Esityksen tavoitteena on varmistaa, etteivät kuluttajien EU-alueella maksamat verkkovierailu- eli roaming-maksut olisi kohtuuttoman paljon kotimaassa maksettavia hintoja korkeampia.

Komission esityksen toteutuessa EU-maiden kuluttajat maksaisivat verkkovierailupalveluistaan noin viisi miljardia euroa vähemmän. Helsingin kaupunki/Comma Image Oy

Verkkopalvelumaksut perustuvat siihen, että operaattorit vuokraavat verkkoa paikallisilta operaattoreilta ja matkapuhelin yhdistyy ulkomailla itsestään siihen paikalliseen verkkoon, jonka kuuluvuus on paras. Verkkojen välillä on kuitenkin huomattavia hintaeroja. Komission mukaan alan yrityksiä on toistuvasti varoitettu kohtuuttoman korkeista hinnoista.

Komission ehdotus antaa operaattoreille vielä puoli vuotta aikaa laskea itse verkkovierailuhintoja. Tämän jälkeen tukkumaksuille asetetaan hintakatto, jonka operaattori voi laskuttaa verkkoaan käyttävältä ulkomaiselta kilpailijalta. Hintakattoa ehdotetaan myös puhelujen vähittäishinnoille, jonka mukaan operaattorit voisivat lisätä tukkuhintoihin korkeintaan 30 % voittomarginaalin. Marginaalia sovellettaisiin sekä ulkomailla soitettaviin että vastaanotettaviin puheluihin. Komissio ehdottaa myös, että jatkossa operaattoreiden tulee tarjota asiakkailleen täydelliset tiedot sovellettavista hinnoista ja tiedottaa niistä säännöllisesti. Operaattorit ovat vastustaneet tiukasti uudistuksia.

Komission esityksen läpimenoon tarvitaan vielä jäsenmaiden ja EU-parlamentin hyväksyntä. Mikäli esitys hyväksytään, se astuu voimaan vuoden 2007 kesään mennessä.