Uutinen 31.7.2006

Keskustelu Itämerestä jatkuu Turussa

Itämeri on jälleen aiheena 19. – 21.7., kun lähes kaksisataa osallistujaa keskustelee Turun kaupungin kutsumana EU:n komission kesäkuussa julkaisemasta meripolitiikan vihreästä kirjasta. Vihreät kirjat toimivat keskustelun herättäjinä ja ne on suunnattu kyseisen sektorin toimijoille, organisaatioille ja yksityishenkilöille. Ne antavat myös viitteitä EU-lainsäädännön tulevasta suunnasta.

Turun kaupunki isännöi konferenssia EU:n meripolitiikasta 19.-21.7. Kuva: Eurooppa-tiedotus

Meripolitiikan vihreän kirjan osalta on käynnissä vuoden pituinen kuulemisvaihe. Turun konferenssi on ensimmäisiä, jossa vihreää kirjaa meripolitiikasta käsitellään kansainvälisesti. Osallistujakaarti koostuu pääasiassa Itämeren valtioiden ja eri alojen etujärjestöjen edustajista. Kutsuttuna on myös kansalaisjärjestöjä. Konferenssin alustajina kuullaan muun muassa meriasioista vastaavaa komissaari Joe Borgia, komission meripolitiikkaosaston johtaja John Richardsonia ja valtiosihteeri Stefan Wallinia ympäristöministeriöstä.

EU-puheenjohtajuuden käynnistyttyä Suomessa on pidetty useita korkean tason kokouksia ja EU-maiden ministereitä ja komissaareja on nähty jo useassa kaupungissa. Usein kuulee kysyttävän, miten kokousten keskustelut ja päätökset hyödyttävät tavallista kansalaista. Konferenssin järjestelyistä vastaavan Jean Monnet -professori Esko Antolan mukaan komission vihreä kirja pyrkii kokoamaan eräänlaisen kokonaisnäkemyksen meripolitiikasta ja toimii keskustelun pohjana. Turun merikonferenssissa pohditaan rannikkotalouksien, alueiden, laivanrakennuksen, teknologian ja matkailun kehittämistä Itämeren alueella. ”Ne kaikki ovat asioita, jotka hyödyttävät myös meitä suomalaisia”, päättelee professori Antola.

Teksti: Juhana Tuomola/Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus