Uutinen 2.8.2006

Suomen uimarantojen veden laatu täyttää EU:n vaatimukset

Lähes kaikki Suomen uimarannat täyttivät viime vuonna Euroopan unionin uimaveden laadulle asettamat vaatimukset. Komission kesäkuun alussa julkaisema vuoden 2005 uimavesiraportti kertoo uimaveden laadun olevan hyvä paitsi Suomessa myös koko Euroopan unionissa. Puhtain uimavesi löytyy Kreikasta.

Suomen uimakausi määriteltiin vuoden 2005 raportissa kestäneen kesäkuun ensimmäisestä päivästä elokuun 15. päivään. Kuvassa Hietaniemen ranta Helsingissä. Kuva: Helsingin kaupunki/Paul Williams

Raportin mukaan Suomen rannikon uimarantojen veden laatu oli viime kesän uimakaudella yleisesti ottaen hyvä. Sisävesien uimarantojen osalta komission uimavesiraportti ei ollut yhtä positiivinen: vedenlaatu oli hieman huonontunut. Edellisiin uimakausiin verrattuna vähimmäisarvot täyttävien uimarantojen prosenttiosuus notkahti hieman vuonna 2005 ja uimarantoja, jotka täyttivät korkeammat arvot, oli 2,5 prosenttia vähemmän. Harmittavasta trendistä huolimatta 98,2 prosenttia sisävesiemme uimarannoista täyttää edelleen vähimmäisraja-arvot ja 72,9 prosenttia jopa tiukemmat suositukset. Koko EU:n tasolla vähimmäisraja-arvot täyttyivät 85,6 prosentissa sisävesistöjen uimapaikoista.

Komission uimavesiraportti perustuu direktiiviin, jonka tarkoituksena on ehkäistä uimavesien pilaantumista ja tiedottaa vesistöjen pilaantumisesta Euroopan kansalaisille. Direktiivi velvoittaakin jäsenvaltiot tutkimaan suurehkot yleiset uimarannat ─ Suomessa näiden niin sanottujen EU-uimarantojen kävijämäärä on yli sata henkeä päivässä ─ ja raportoimaan vuosittain komissiolle uimavesistöjen laadusta ja uimakauden kestosta.

Vaikka Suomessa veden laatu on hyvä, komissio on lähettänyt Suomelle ensimmäisen varoituksen siitä, että vuosien 1996-2004 välisenä aikana tutkittujen uimarantojen listalta on poistettu selittämättä useita uimarantoja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen mukaan uimarantoja ei saa poistaa listalta ilman hyvää selitystä, eikä uimarantojen listalta poistaminen saa olla vastareaktio veden saastumiseen. Suomen viranomaiset joutuvat siten joko palauttamaan poistetut uimarannat listalle tai antamaan tyydyttävän selityksen niiden poistamiseen.

Tiivistelmä uimavesiraportista

Maakohtaiset raportit englanniksi