Uutinen 22.8.2006

Kansalaiset voivat osallistua EU:n päätöksentekoon Internetissä

Euroopan komissio on kiinnostunut kuulemaan kansalaisten mielipiteen koe-eläimien käytöstä. Komissio on muuttamassa vuodelta 1986 peräisin olevaa direktiiviä, joka ohjaa eläinkokeiden käyttöä unionissa ja haluaa saada selville, mitä uuden direktiivin tulisi kansalaisten mielestä sisältää.

Kansalaiset voivat osallistua EU:n päätöksentekoon Internetin avulla. Kuva: Euroopan komissio

Uuden direktiivin tarkoituksena on parantaa eläinten hyvinvointia ja sisäisten markkinoiden toimintaa eläinkokeiden alueella. Kaikki kiinnostuneet kansalaiset ja eläinkokeiden asiantuntijat voivat vastata kyselyyn 18. elokuuta 2006 mennessä.

Kuulemismenettely eläinkokeista on vain yksi monista parhaillaan käynnissä olevista kuulemisista. Euroopan komission kuulemismenettely antaa nimittäin Euroopan kansalaisille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä EU:n direktiivien sisällöstä EU:n eri politiikka-alueilla. Euroopan komission portaalin ”Sinun äänesi Euroopassa” avulla kansalaiset voivat osallistua aktiivisesti EU:n päätöksentekoon. Portaalilta löytyy lista EU:n julkisista kuulemismenettelyistä: osa kuulemismenettelyistä on tarkoitettu rajoitetuille kohderyhmille, mutta useat kuulemismenettelyt ovat yleisölle tarkoitettuja ja kaikki kiinnostuneet voivat täyttää mielipidekyselyn komission verkkosivuilla.

Kansalaisten mielipiteet ja kokemukset otetaan huomioon, kun komissio työstää aloitettaan direktiiviksi eli ennen kuin aloite lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle unionin lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Eläinkokeiden kuulemismenettelyn ohella on juuri nyt käynnissä esimerkiksi kuulemismenettely lasten turvallisuudesta ja matkaviestinpalveluista sekä kuulemismenettely liittyen Euroopan yhteisön kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman väliarviointiin (2002-2012).

Euroopan komission portaali ”Sinun äänesi Euroopassa”

Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun neuvoston direktiivin tarkistukseen liittyvä avoin kuuleminen