Uutinen 4.9.2006

ASEM 6 -huippukokous tuo yli 2 000 kokousosanottajaa Helsinkiin

Kuudes ASEM-huippukokous järjestetään 10.-11. syyskuuta Messukeskuksessa. Kokouksen yhteydessä järjestetään lisäksi tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää aasialaisten ja eurooppalaisten liike-elämän toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, tavallisten kansalaisten ja tutkimuslaitosten keskeistä vuorovaikutusta.

Kuudes ASEM-huippukokous Aasian ja Euroopan päämiehille järjestetään 10.-11. syyskuuta Messukeskuksessa. ASEM-yhteistyössä ovat mukana kaikki EU:n 25 jäsenmaata, kymmenen Kaakkois-Aasian maiden järjestön (Asean) maata, Kiina, Japani, Etelä-Korea ja Euroopan komissio. Huippukokous tuo päämiesten lisäksi noin 2000 muuta kokousvierasta Aasiasta ja Euroopasta Suomeen viikonlopun tienoilla, ja on siten suurin koskaan Suomessa järjestetty päämiestason tapaaminen. Huippukokouksen yhteydessä järjestetään lisäksi tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää aasialaisten ja eurooppalaisten liike-elämän toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, tavallisten kansalaisten ja tutkimuslaitosten keskeistä vuorovaikutusta.

Kansalaisten oma keskustelufoorumi

Suomalaisille järjestetään myös oma keskustelutilaisuus huippukokouksen yhteydessä: ulkoministeriön Eurooppa-tiedotus järjestää yhteistyössä Asem6-sihteeristön kanssa 8. syyskuuta keskustelutilaisuuden, jossa kansalaisilla on mahdollisuus avoimeen vuoropuheluun. Teemana on Euroopan ja Aasian välinen yhteistyö, sen tulevaisuus ja odotukset, joita maanosien väliseen vuorovaikutukseen kohdistetaan.

Tilaisuudessa alustavat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, kansanedustaja Liisa Jaakonsaari, johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitosta, Aasia-Eurooppa Järjestöfoorumin edustaja Sirpa Pietikäinen ja tutkija Outi Luova Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.

Keskustelun alustajat edustavat ASEM-yhteistyön eri osa-alueita: vuoropuhelua käydään niin poliittisista, taloudellisista, sosiaalista kuin kulttuurillisistakin kysymyksistä. Eri näkökulmista esitettyjen alustavien puheenvuorojen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

ASEM-yhteistyön kymmenvuotisjuhla

Helsingin huippukokous ei ole huomionarvoinen vain sen laajan osanottajajoukon vuoksi, vaan kokous on myös ASEM-yhteistyön kymmenvuotisjuhla. Juhlavuosi näkyy myös kokouksen teemassa ”10 vuotta ASEM-yhteistyötä: Maailmanlaajuiset haasteet – yhteiset ratkaisut”.

Globaalit turvallisuusuhat, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos sekä energiakysymykset ovat esimerkkejä haasteista, joihin Aasian ja Euroopan valtioiden ja hallitusten päämiehet pyrkivät syyskuun kokouksen yhteydessä löytämään yhteisiä ratkaisuja.

ASEM 6 -verkkosivut (englanniksi)

ASEM 6:n oheistapahtumat

ASEM on Aasian ja Euroopan yhteistyöfoorumi, Eurooppa-tiedotuksen tietosivu 4/2006 (pdf)