Uutinen 13.9.2006

Vaalimaa on EU:n portti itään

Vaalimaa on vilkkain Suomen ja Venäjän välisistä rajanylityspaikoista. Samalla se on myös suurin ja merkittävin ylityspaikka Euroopan Unionin jäsenmaasta suoraan Venäjälle. Vuonna 1958 avatun raja-aseman kautta kulkee vuosittain noin 2,5 miljoonaa matkustajaa. Matkustajien ja rekka-autojen määrä on ollut huikeassa kasvussa viime vuosina ja tahdin uskotaan jatkossa vain kiihtyvän.

Toiminnan alettua vuonna 1958 raja-asema oli auki vain kolme kesäkuukautta, joiden aikana Vaalimaan kautta matkasi vähemmän matkustajia kuin nykyisin yhdessä päivässä.

2,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa

Kesäkuussa käyttöön otettu uusi rakennus on suuri parannus raja-aseman kautta matkustaville. Uusi tila palvelee kaikkea rajaliikennettä: sen kautta kulkevat bussit, rekat ja tullattavat henkilöautot. Nyt odotustiloihin mahtuu parikin bussilastillista matkustajia samaan aikaan. Heidän käytössään ovat myös uudet sosiaalitilat.

Huisketta Vaalimaalla riittääkin! Noin 80 prosenttia Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäjistä kulkee Itäisen tullipiirin eli Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan kautta. Vuonna 2005 Vaalimaan kautta kulki noin 2, 5 miljoonaa matkustajaa ja määrä on koko ajan lisääntymässä.

Viisumivapaus moninkertaistaisi matkustajamäärät

– Jos viisumivapaus Venäjän ja EU:n välillä toteutuisi, matkustajamäärä Vaalimaalla kasvaisi arvioiden mukaan noin 10 miljoonaan henkeen, kertoo Vaalimaan tullin päällikkö Mika Poutiainen.

– Viisumivapauden myöntäminen on poliittinen päätös, joten sen toteutumisen aikataulusta ei voi koskaan olla ihan varma. Niinpä siihen on varauduttava jollakin tavalla, niin tullin kuin rajavartiolaitoksenkin, Poutiainen miettii. Passintarkastushan on Vaalimaalla sataprosenttista eli jokaisen matkustajan asiakirjat tarkastetaan.

Vaalimaan tullin päällikkö Mika Poutiainen iloitsee siitä, että valtion ensi vuoden budjetuista löytyy rahaa Vaalimaan seuraavalle laajennusvaiheelle.

Myös rekkaliikenne on kasvussa

Vuonna 2005 Vaalimaan kautta kulki 1,2 miljoonaa ajoneuvoa, mikä on 5,3 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna rekkoja kulki rajan yli noin 390 000 kappaletta. Luku on kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa eikä laskua ole odotettavissa jatkossakaan.

Ajoittainen ruuhkautuminen ja autojonot ovat arkipäivää Virolahdella. Vaalimaalla odotellaankin jo uutta laajennusvaihetta, jonka tiejärjestelyihin valtion budjetista on jo luvattu 9 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vuonna 2008 saadaan käyttöön omat tilat matkustajille ja tavaraliikenteelle. Hanke maksaa kokonaisuudessaan noin 17 miljoonaa euroa.

– Ja jos vielä saataisiin oma rekkakaista aina Torfjanovkaan saakka, olisi tilanne jo aivan toinen kuin tänään, Mika Poutiainen pohtii ja lisää, että haave vaatisi toteutuakseen rahoitusta myös EU:lta. Ruuhkat rajalla ovat ongelma tiellä liikkuville ja luovat paineita myös tullauksen parissa työskenteleville. Lisäksi jonot aiheuttavat ympäristöhaittoja, kun seisovista autoista heitellään jätteitä ulos.

Venäjä on läheinen yhteistyökumppani

Rajan ylittäjistä noin 75 % oli venäläisiä, 20 % suomalaisia ja loput muita. Venäläismatkustajien runsaan määrän vuoksi on tärkeää, että matkustajien kanssa tekemisissä olevat puhuisivat venäjää edes vähän. Poutiaisen mukaan jokaisessa vuorossa on ainakin yksi työntekijä, joka puhuu venäjää hyvin ja joka tulee tarvittaessa apuun.

Vaalimaa on ns. täyden palvelun tulli, jossa saa asiantuntevaa palvelua tullin eri toiminta-alueilta. Yhteistyö venäläisten kanssa on luontevaa ja jatkuvaa. Kerran kuukaudessa kokoonnutaan käsittelemään yhteisiä asioita, isäntänä toimii vuorotellen kumpikin osapuoli. Kuukausitapaamisten välilläkin yhteistyö toimii, suorat puhelinyhteydet ovat käytössä ja myös virkamiesvaihtoja toteutetaan.

Vaalimaa on myös tärkeä työllistäjä

125 työntekijän Vaalimaa on tasavertainen työllistäjä Virolahden kunnan kanssa. Jotta kunta saisi kaiken hyödyn irti yhä kasvavasta rajaliikenteestä, pitäisi kuntaan saada rutkasti lisää erilaisia palveluja. – Ihmiset pitäisi saada pysähtymään ja kuluttamaan, silloin kunnallekin kertyisi enemmän tuloja Vaalimaan kautta rajan yli kulkevista ihmisistä, miettii Poutiainen.

Vaalimaalle on sijoitettu myös rikostiedustelukeskus, jossa tulli, rajavartiolaitos ja poliisi toimivat yhdessä ehkäistäkseen rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta.

Vierailijaryhmiä käy tutustumassa läpivalaisulaitteeseen lähes päivittäin ja usein kaukaakin. Tullin tiedottaja Kirsi Lyytikäinen (oik.) esittelee läpivalaisulaitetta kuwaitilaisvieraille.

Läpivalaisulaite on yksi tullin työvälineistä

Vaalimaalla on Suomen ainoa kiinteä rekkojen läpivalaisulaite. Vastaavanlaisia on Euroopassa kolme: Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa, kaikki satamissa. Poutiaisen mukaan aikoinaan 11,9 miljoonaa maksanut läpivalaisulaite on tullille yksi työkalu muiden joukossa. Kaikista rajan ylittävistä autoista kuvataan noin prosentti, rekka-autoista noin kolme prosenttia. Normaali kuvausvauhti Vaalimaalla on nelisen autoa tunnissa. Laitteella pystyttäisiin kuvaamaan enemmänkin, mutta esteenä on henkilökunnan vähäisyys. Kuvaus on vain yksi työvaihe, kuvien tarkastus ja tulkinta ja mahdollinen lastin fyysinen tarkastus vaativat nekin oman aikansa.

Arvioiden mukaan salakuljetetusta tavarasta saadaan kiinni vain noin 10 prosenttia. Tullin haaviin jääneiden määrästä voi päätellä, paljonko tavaraa liikkuu luvattomasti maasta toiseen. Esimerkiksi vuonna 2005 Suomeen salakuljetettuja savukkeita saatiin pysäytettyä 28 miljoonaa kappaletta, näistä 7,3 miljoonaa Vaalimaalla. Alkoholia Vaalimaalla takavarikoitiin 3110 litraa. Kiinni jäi myös kaikkien aikojen suurin huume-erä: 50 kiloa heroiinia.

Tullin toivomuslistalla lisää rahaa

Viime vuonna Vaalimaan kautta vietiin Venäjälle 300 000 uutta henkilöautoa. Vuonna 2010 rajan yli arvioidaan kuljetettavan jo 900 000 henkilöautoa. Poutiaisen mukaan moista määrää ei enää pystytä Hangon satamassa käsittelemään ja hänen mielestään olisikin järkevää ryhtyä tuomaan autoja lähisatamiin eli Haminaan ja Kotkaan. Myös rautatiekuljetuksia olisi syytä pohtia autojen kuljettamiseksi.

Jos Vaalimaan tullin päällikkö Mika Poutiainen saisi haltiattarelta kolme toivomusta, mitä hän pyytäisi? Taisi olla helppo kysymys, sillä vastaukset putoilevat sen kummemmin miettimättä: Ensiksikin sen 17 miljoonaa, jolla matkustaja- ja tavaraliikenne eriytettäisiin. Toiseksi, että viisumivapaus Venäjän kanssa ei toteutuisi ihan heti ja kolmanneksi, että Venäjä ei vuosikymmeniin liittyisi Euroopan unioniin!

Teksti: Aluetiedottaja Leena Halonen, Kymenlaakson Eurooppa-tiedotus

Valokuvat: Aluetiedottaja Leena Halonen ja Vaalimaan tullin tiedottaja Kirsi Lyytikäinen