Uutinen 6.10.2006

Sisä- ja oikeusministerit kokoontuvat Tampereella

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioista vastaavat ministerit kokoontuvat Tampereella 20.-22. syyskuuta epäviralliseen ministerineuvoston kokoukseen. Tampere-talossa pidettävässä kokouksessa tavoitellaan uutta Tampereen henkeä oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöhön.

Ministerit kokoontuvat Tampere-taloon 20.-22.syyskuuta. Kuva: Tampere-talo

Ministerit palaavat Tampereelle

Tampereelle on kutsuttu 25 EU:n jäsenvaltion oikeus- ja sisäministereiden lisäksi muun muassa komissaari Franco Frattini sekä edustajat Euroopan parlamentista. Keskustelua johtavat oikeusministeri Leena Luhtanen ja sisäasiainministeri Kari Rajamäki.

Suomen edellisellä puheenjohtajakaudella, Tampereen huippukokouksessa lokakuussa 1999, päätettiin aloittaa EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittäminen. Nyt on jälleen palattu Tampereelle ja tavoitteena on arvioida yhteistyön tämänhetkistä tilaa ja vauhdittaa uudistusten toteutumista oikeus- ja sisäasioissa. Epävirallisen ministerikokouksen tärkein tavoite onkin niin sanotun Haagin ohjelman arviointi.

Asialistalla kansalaisten turvallisuus

Pirkanmaan Eurooppa-tiedotuksen järjestämässä avoimessa keskustelutilaisuudessa 12. syyskuuta EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöstä alustaneen kansanedustaja Johannes Koskisen mukaan oikeus-ja sisäasiat ovat perinteisesti olleet herkkiä kansallisia aiheita. Toisaalta EU-kansalaiset ovat kyselyjen mukaan olleet sitä mieltä, että juuri tällä alueella unionin tulisi konkreettisesti käyttää valtaansa; rikollisuuden ehkäisyssä, terrorismin torjunnassa sekä esimerkiksi lasten edun suojaamisessa kahden eri valtion avioerosäädösten ristiriidoilta.

Samassa tilaisuudessa EU-eritysasiantuntija Minna Hulkkonen valtioneuvoston EU-sihteeristöstä kertoi Suomen tavoitteina olevan muun muassa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen vahvistaminen sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostaminen. Suomi ajaa Hulkkosen mukaan myös määräenemmistöpäätösten käyttöönottoa poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyössä. Tällöin myös Euroopan parlamentti olisi päätöksenteossa mukana.

EU:n pakolais- ja turvapaikkapolitiikka – tervetuloa vai tervemenoa?

Tulevassa Tampereen kokouksessa on esillä myös yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. EU:n ulkorajavalvontaan liittyvät asiat ovat ajankohtaisia muun muassa Kanarian saarten laittoman maahanmuuttotilanteen vuoksi.

Unionin maahanmuuttopolitiikkaa on myös arvosteltu. Eurooppa-tiedotuksen keskustelutilaisuudessa Pakolaisneuvonta ry:n tiedottaja Reetta Helander toi esiin Euroopan unionin pakolais- ja turvapaikkapolitiikan ongelmia. Ihmisten salakuljetus lisääntyy, koska lailliset maahantuloväylät puuttuvat. Unionin yhteinen turvapaikkajärjestelmä eli Dublinin järjestelmä on keskeneräinen ja siksi turvapaikan saaminen EU-alueelta on usein tuuripeliä, Helander totesi.

Teksti: Outi Koskinen, Pirkanmaan Eurooppa-tiedotus

Eurooppa-tiedotuksen puheenjohtajasivut