Uutinen 6.10.2006

Vuoden 2006 teemana on työvoiman liikkuvuus

Vuosi 2006 on nimetty Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuodeksi. Yksi teemavuoden merkittävimmistä tapahtumista on syksyn aikana noin sadassa Euroopan kaupungissa järjestettävät European Job Fair -työpaikkamessut.

Tapahtuma järjestetään Suomessa neljällä paikkakunnalla: Kouvolassa 29.9., Helsingissä 29.-30.9., Jyväskylässä 5.-6.10. ja Turussa 11.-12.10. Messujen tavoitteena on tiedon välittäminen eurooppalaisista työmahdollisuuksista työnhakijoille, työnantajille, opiskelijoille ja sidosryhmille. Messujen järjestelyistä pääosin vastaava EU:n työnvälitysverkosto EURES on avannut verkkosivut, joilla julkaistaan unioninlaajuisesti kaikkien julkisten työvoimatoimistojen työpaikkailmoitukset. Sivuilta löytyy myös ohjeita työnhakijoille.

Työntekijöiden vapaa liikkuminen EU:n alueella on yksi unionin neljästä vapaudesta. Työvoiman vapaa liikkuminen pitää sisällään esimerkiksi oikeuden työskennellä tai etsiä työtä toisessa jäsenvaltiossa. Toisessa jäsenmaassa työskentelevillä on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun esimerkiksi töihin pääsyyn ja työolosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Teemavuoden aikana pyritään jakamaan tietoa työntekijöiden oikeudesta liikkua jäsenvaltiosta toiseen, alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden mahdollisuuksista sekä liikkuvuutta tukevista palveluista. Tietoa pyritään jakamaan myös vapaan liikkuvuuden esteistä, joita työntekijät kohtaavat liikkuessaan jäsenvaltioiden välillä ja sisällä. Unionilla on edelleen haasteita alueellisen liikkuvuuden esteiden lieventämisessä. Vanhoilla jäsenmailla on mahdollisuus kansallisesti säädellä kymmenestä uudesta jäsenmaasta lähtöisin olevan työvoiman pääsyä omille työmarkkinoilleen vuoden 2009 huhtikuun loppuun saakka.

Liikkuvuuden teemavuoden messutapahtumat Suomessa

EURES Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali