Uutinen 6.10.2006

Vuosi 2007 on Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi

Ensi vuosi on nimetty Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi. ”Tulevan teemavuoden valmistelut ovat täydessä käynnissä. Juuri nyt yhdistysten ja järjestöjen on aika osallistua ja lähteä mukaan”, kertoo erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen työministeriöstä.

EU:n teemavuoden tavoitteena on oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Kuva: Euroopan komissio

Teemavuoden tavoitteena oikeudenmukaisempi yhteiskunta

EU:n teemana vuodeksi 2007 ovat yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. EU:n talousarviossa teemavuoden toteuttamiseen on varattu 7,65 miljoonaa euroa, josta Suomeen tuleva osuus on 150 600 euroa. Kansallista rahoitusta teemavuoden toteuttamiseen on luvassa saman verran.

Teemavuoden tavoitteena on oikeudenmukaisempi yhteiskunta perustuen neljään avainteemaan: oikeudet, osallisuus, tunnustaminen ja arvostus.

Oikeudet

Teemavuoden avulla halutaan lisätä kansalaisten tietoutta heille EU-lainsäädännön perusteella kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.

Osallisuus

Samanlainen kohtelu ei välttämättä ole yhdenvertaista. Yhteiskunnassa jotkut ryhmät saattavat kohdata niin laaja-alaista ja rakenteellista syrjintää, että sen korjaamiseksi vaaditaan erityistoimia. Teemavuoden aikana pyritäänkin vahvistamaan syrjinnän vaarassa olevien ihmisten ja ryhmien edustusta ja osallistumista kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja sektoreilla – yhdenvertaisten mahdollisuuksien politiikka tarkoittaa kaikkien täysimittaista ja yhdenvertaista osallistumista.

Tunnustaminen

Euroopan monimuotoisuus on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tärkeä voimavara. Tätä ajatusta korostamalla halutaan Euroopassa lisätä niin yksilöiden kuin väestöryhmienkin keskinäistä arvostusta ja yhteenkuuluvuutta.

Arvostus

Keskeisiä esteitä yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumiselle ovat ennakkoluulot, stereotypiat ja väkivalta. Teemavuoden aikana näihin ongelmiin pyritään vaikuttamaan edistämällä eri kansalaisryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä syrjinnän vastaisessa ja yhdenvertaista kohtelua edistävässä toiminnassa.

Yhdenvertaisuustyötä tehneen Nexhat Beqirin ja erityissuunnittelija Sinikka Keskisen mukaan teemavuodella voidaan muun muassa torjua vähemmistöihin liittyviä stereotypioita. Kuva: Eurooppa-tiedotus

Järjestöiltä toivotaan ideoita teemavuoden hankkeiksi

Teemavuoden tarkoituksena on syrjinnän monien perusteiden tunnistaminen ja huomioiminen, monimuotoisuuden hyväksyminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien yhteiskunnallisen merkityksen tuominen laajasti esille. Tästä syystä teemavuosi ei Suomessa myöskään käytännössä tule rakentumaan joukosta yksittäisiin syrjintäperusteisiin tai kohderyhmiin keskittyviä erillisiä hankkeita.

Sen sijaan teemavuoden koko rahoitus suunnataan muutamiin suurehkoihin – taiteeseen, liikuntaan, työelämään, sekä valtiosektoriin ja viranomaistoimintaan – liittyviin hankkeisiin, samoin kuin YLE:n todennäköisesti koordinoimaan näkyvyyskampanjaan. Näiden osa-alueiden alle mahtuu myös pienempiä yksittäisiä hankkeita. Järjestöt ja yhdistykset ovatkin tervetulleita esittämään ideoita teemavuoden alla toteutettaviksi hankkeiksi aina lokakuun puoliväliin asti.

Suomessa teemavuoden järjestelyitä koordinoi työministeriö.

Lisätietoja teemavuodesta:

Työministeriön neuvotteleva virkamies />
Sinikka Keskinen

Puh. 050 3960 146

Sinikka.Keskinen@mol.fi

Teemavuoden verkkosivut

www.yhdenvertaisuus.fi