Uutinen 10.10.2006

Valmispakkausdirektiivi ei tuo muutoksia pakkauskokoihin Suomessa

EU:n kilpailukykyministerit ovat päässeet sopimukseen siitä, etteivät eräissä jäsenvaltioissa käytössä olevat pakkauskoot muutu jatkossa pakollisiksi ja sanele, minkä kokoisissa valmispakkauksissa mm. maito ja sokeri ja monet muut tuotteet päätyvät kaupan hyllylle eri jäsenmaissa.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (keskellä) ja komissaari Günter Verheugen
(vasemmalla) neuvoston kokouksessa Brysselissä 25. syyskuuta. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Osalle jäsenmaista pakkauskokoihin liittyvän sääntelyn poistaminen on merkittävä muutos, mutta Suomen markkinoihin päätöksellä ei ole vaikutusta. Suomessa valmispakkausten kokoja ei ole säännelty, vaan pakkausten kokoja ohjaavat lähinnä kuluttajien mieltymykset – poikkeuksina viinit ja tislattu viina. Myöskään EU-tasolla ei ole haluttu rajoittaa tuotteiden pakkauskokoja edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, vaan pyrkimys säännellä pakkausten kokoja on lähtöisin jäsenmaiden kansallisista tavoitteista.

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa pitäisi olla käytössä yksikköhintajärjestelmä, mutta näin ei ole esimerkiksi Välimeren maiden pienissä liikkeissä. Meillä Suomessa sen sijaan on toimiva yksikköhintajärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteen hinta tulee aina ilmoittaa myös kiloa tai litraa kohden. Sen lisäksi, että hintatietojen vertailu on kuluttajille helppoa ja selkeää sallii järjestely teollisuudelle mahdollisuuden tarjota kuluttajien mieltymyksiä vastaavia pakkauskokoja.

Kilpailukykyneuvoston poliittinen päätös etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin käsittelyyn. Nyt syntyneessä sovussa maidolle, voille, kuivatulle pastalle ja kahville annettiin käytännössä viiden vuoden ja valkoiselle sokerille kuuden vuoden siirtymäaika. Toisin sanoen jäsenmaat, joilla on näitä tuotteita koskevia pakkauskokomääräyksiä, voivat vaatia niiden noudattamista kansallisilta toimijoilta siirtymäkauden ajan. Ne eivät sen sijaan saa estää toisesta jäsenmaasta tuodun erikokoisen pakkauksen pääsyä markkinoille. Viinien ja tislatun viinan pakkauskokomääräykset sen sijaan säilyvät pysyvästi jäsenmaissa – niin myös Suomessa.

Valmispakkausdirektiivi on erinomainen esimerkki lainsäädännön yksinkertaistamisesta, joka on myös yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista. Direktiivin astuttua voimaan kansalliset rajoitukset saavat antaa tilaa tavaroiden vapaalle liikkumiselle EU:ssa. Yhtenäiset säännöt tuovat selkeyttä niin kuluttajille kuin vientiteollisuudelle.

Lisätietoja:
/> ylitarkastaja Veli Viitala, Kauppa- ja teollisuusministeriö, puh. (09) 1606 3725