Uutinen 17.10.2006

Europassi helpottaa liikkuvuutta

Eurooppalaisten valtioiden koulujärjestelmät ja työmarkkinat eroavat toisistaan monin tavoin, mikä vaikeuttaa Euroopan sisäistä liikkuvuutta. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovatkin päättäneet tutkintoja ja pätevyyttä esittelevien dokumenttien kirjon yhtenäistämisestä Europassin avulla.

Mikä?

Yhteistyön tuloksena syntynyt Europassi osoittaa haltijansa koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen yleiseurooppalaisella ansioluettelopohjalla. Uusi Europassi on otettu käyttöön kaikissa EU- ja ETA-maissa. Europassin tavoitteena on kannustaa kansalaisia liikkuvuuteen ja elinikäiseen oppimiseen.

Europassi kattaa maksimissaan viisi erilaista asiakirjaa. Asiakirjarunkona toimii Europass-ansioluettelo, johon opiskelija tai työnhakija voi halutessaan liittää kielipassin, liikkuvuustodistuksen ja tutkintotodistuksensa liitteen. Jokainen voi rakentaa Europassista osaamisensa näköisen kokonaisuuden.

Miksi?

Europassi antaa haltijansa kyvyistä ja osaamisesta selkeän kokonaiskuvan, jolla autetaan sekä työntekijöiden ja työnantajien että opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeiden kohtaamista. Tämä helpottaa hakijan valmiuksiansa vastaavien työtehtävien tai jatkokoulutusmahdollisuuksien löytymistä mistä tahansa EU:hun tai ETA-alueeseen kuuluvasta valtiosta.

Europassi lisää ansioluettelon läpinäkyvyyttä: se mahdollistaa tietojen, taitojen ja kokemusten oikeudenmukaisen vertailun. Järjestelystä hyötyvät myös koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat. Järjestelyn kautta tutkintoja ja pätevyyttä kuvaavat asiakirjat tulevat tutuiksi, jolloin niiden kansainvälinen käytettävyys paranee.

Miten?

Europass-ansioluettelon ja Europass-kielitodistuksen voi henkilökohtaisesti täyttää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) verkkosivuilla. Liikkuvuustodistus koskee tutkintoon liittyviä EU- tai ETA-maissa suoritettuja opintojaksoja. Korkeakoulutodistuksen liitteen ja liikkuvuustodistuksen saa tutkinnon myöntäneestä korkeakoulusta tai oppilaitoksesta. Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteen voi myös ladata Opetushallituksen Europass-verkkosivuilta.

Kuka?

Kansalliset Europass-keskukset koordinoivat kaikkia Europass-asiakirjoihin liittyviä tehtäviä ja pyrkivät edistämään Europassin käytettävyyttä. Suomen Europass-keskuksena toimii Opetushallitus, joka on 2.10. aloittanut yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa Europass-tiedotuskampanjan. Europassista tiedottamisen lisäksi kampanjan tarkoituksena on tietojen ja palautteen kerääminen Europassin kehittämiseksi.

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Susanna Kärki, Opetushallitus, puh. (09) 7747 7263 / 050 4410 616, susanna.karki@oph.fi

Opetushallituksen Europassi-sivut

Cedefopin Europass-sivut