Uutinen 9.11.2006

Eurooppa-tiedotus julkaisi kirjan EU:n kriisinhallinnasta

Eurooppa-tiedotus julkaisi tiistaina 24. lokakuuta kirjan Yhteisten arvojen puolesta? Suomi ja EU:n kriisinhallinta. Kirjan ovat kirjoittaneet Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta, Tiina Jortikka-Laitinen ja Kimmo Lähdevirta ulkoministeriöstä, Heikki Savola eduskunnan puolustusvaliokunnasta ja Teija Tiilikainen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.

Julkistustilaisuudessa avauspuheenvuoron käyttänyt alivaltiosihteeri Markus Lyra totesi, että nyt julkaistu yleisteos toimii myös hyvänä käsikirjana asiantuntijoille. Se yhdistää ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijat ja poliittiset toimijat. Puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivonen kiittelikin kommenttipuheenvuorossaan kirjan olevan erinomainen esimerkki hallinnon ja akateemisen yhteisön yhteistyön tarpeellisuudesta.

Kirja koostuu viidestä artikkelista, jotka käsittelevät Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ulottuvuuksia ajankohtaisista näkökulmista. Dosentti Teija Tiilikaisen kirjoitus toimii kokoavana katsauksena EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan nykytilaan ja tulevaisuuteen. Tiilikaisen mukaan EU:n kriisinhallinnassa on keskeistä monen toimijan ongelma; kriisinhallinta tapahtuu niin YK:n, Naton kuin EU:n puitteissa.

Professori Tuomas Forsberg tarkastelee EU:n turvallisuusstrategiaa siviili- ja sotilaskriisinhallinnan kannalta ja muun muassa vertailee sitä Yhdysvaltain turvallisuusstrategiaan. Ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspolitiikan yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirran artikkeli heijastelee EU:n ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhdetta. Eduskunnan valiokuntaneuvos Heikki Savolan ja ulkoministeriön siviilikriisinhallintatiimin vetäjän Tiina Jortikka-Laitisen artikkelit esittelevät sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa.

Kirja on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Maksuttoman julkaisun voi tilata tai noutaa Eurooppa-tiedotuksen aluepalvelupisteistä.

Yhteisten arvojen puolesta? Suomi ja EU:n kriisinhallinta