Uutinen 16.11.2006

Komissio julkaisi kriittisen arvion Turkista

Euroopan komissio julkaisi 8. marraskuuta raportin Turkin edistymisestä. Komissio ei esitä Turkin jäsenyysneuvottelujen keskeyttämistä, mutta arvostelee maata Kypros-kiistasta ja useiden uudistusten hitaudesta.

Kuva: Euroopan komissio

Turkin jäsenyysneuvotteluja on käyty vuoden verran. Raportin mukaan uudistuksia on aloitettu ja tehty, mutta tahti on hidastunut. Turkin toivotaan panostavan erityisesti sananvapauden ja muiden perusoikeuksien kehittämiseen. Raportissaan komissio arvostelee lisäksi voimakkaasti Turkin haluttomuutta normalisoida suhteitaan EU:hun kuuluvaan Kyproksen kreikkalaisosaan. Taustalla on kiista Turkin satamista, joihin Turkki ei päästä Kyproksen aluksia, vaikka tullisopimus niin edellyttäisi.

Komissio antaa Turkille lisäaikaa Kypros-kysymyksen ratkaisuun joulukuun puolivälissä järjestettävään huippukokoukseen asti, jolloin komissio esittää asiaa koskevat ehdotuksensa EU:n päämiehille. Laajentumiskomissaari Olli Rehnin mukaan komissio tukee puheenjohtajamaa Suomen ponnisteluja kiistan ratkaisemisessa. Suomi on ajanut kompromissia, jonka myötä Turkki avaisi satamansa ja lentokenttänsä vaatimusten mukaisesti, ja vastineeksi EU ja Kypros helpottaisivat turkkilaisten miehittämän Pohjois-Kyproksen taloudellista eristystä. Suomen asema sovittelijana on haastava, sillä Kypros voi halutessaan yksin estää Turkin jäsenyysneuvottelut.

Turkki-raportin lisäksi komissio julkaisi Balkanin maiden tilanneraportit sekä yleisen linjapaperin EU:n laajentumispolitiikasta. Raporttien perusteella EU:n laajentumiselle ei ole kovin pian odotettavissa jatkoa vuoden 2007 alussa liittyvien Bulgarian ja Romanian jälkeen. Jäsenyysneuvotteluja käyvä Kroatia on Balkanin maista edistynein, mutta senkin neuvottelut ovat edenneet hitaasti. Myös EU:n oma kyky ottaa uusia jäseniä vastaan on rajallinen. Komission mukaan EU:n on uudistettava omat päätöksentekojärjestelmänsä ennen seuraavaa laajentumista.

Komission linjapaperi unionin laajentumisesta ja hakijamaiden tilanneraportit löytyvät englanniksi komission sivuilta. Suomenkieliset dokumentit julkaistaan sivuilla myöhemmin.