Uutinen 21.11.2006

Euroopan parlamentti sinetöi palvelumarkkinoiden avautumisen

Yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä saatiin päätökseen keskiviikkona 15. marraskuuta, kun Euroopan parlamentti hyväksyi palveluiden avautumista koskevan lakiesityksen Strasbourgissa. Direktiivin myötä suuri osa kaupallisista palveluista vapautuu rajat ylittävään avoimeen kilpailuun vuoteen 2010 mennessä.

Euroopan parlamentti päätti palveludirektiivistä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kuva: Euroopan parlamentti

Direktiiviä on valmisteltu yhteispäätösmenettelyssä. Nyt tehtyä päätöstä edelsi EU:n kilpailukykyministereiden toukokuussa 2006 hyväksymä yhteinen kanta, jonka parlamentti hyväksyi vain vähäisin teknisin muutoksin. Palvelutarjonnan esteitä karsiva laki kattaa muun muassa rakennusalan, vähittäiskaupan, matkailun, ravitsemusliikkeet, metsäalan sekä ympäristöpalvelut. Lähes kolme vuotta kestäneessä käsittelyssä lakiesityksestä muotoutui kompromissi, jonka ulkopuolelle jäävät muun muassa terveys- ja sosiaalipalvelut, rahapelit, kuljetukset, satamat, taksit, ambulanssit, verotus, vuokratyöfirmat sekä turvapalvelut.

Palvelumarkkinat kattavat tällä hetkellä noin 70 prosenttia koko EU:n bruttokansantuotteesta ja sektorin merkitys kasvaa edelleen. Direktiivin tarkoituksena on luoda EU:n laajuiset toimivat palvelumarkkinat poistamalla palveluiden vapaan liikkumisen esteitä ja helpottamalla hallinnollisia käytäntöjä. ”Direktiivi on ainutkertainen askel toimivien palvelujen sisämarkkinoiden kehittämisessä. Se tukee keskeisesti unionin yhteisiä tavoitteita tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi”, parlamentin täysistuntokeskusteluun EU-puheenjohtajamaa Suomen edustajana osallistunut kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen korosti.

Suomen kotimarkkinat ovat jo tällä hetkellä valtaosin avoimet muista jäsenmaista tuleville palveluntarjoajille. Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan direktiivi avaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia suomalaisten palvelujen viennille.