Uutinen 23.11.2006

EU:n ja Välimeren ulkoministerit kokoontuvat Tampereella

Euromed eli EU:n ja Välimeren alueen kumppanuusmaiden ulkoministerikokous (Conference of European Union and Mediterranean Foreign Ministers) tuo Tampere-taloon 27.–28. marraskuuta lähes 40 maan edustajat.

Komission puheenjohtaja Barroso edellisessä Euromed-kokouksessa Barcelonassa marraskuussa 2005. Kuva: Euroopan komissio

Kyseessä on niin kutsutun Barcelonan prosessin tärkein sääntömääräinen tapaaminen, johon 25 EU-maan ja vuonna 2007 liittyvien Romanian ja Bulgarian ulkoministereiden lisäksi saapuvat Kroatian, Makedonian ja kymmenen Välimeren eteläpuolella sijaitsevan rantamaan (Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Syyria, Turkki ja palestiinalaishallinto) edustajat. Libya ja Mauritania ovat mukana tarkkailijoina. Kokouksen puheenjohtajana toimii ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Vuonna 1995 Barcelonan ulkoministerikokouksesta käynnistyneen prosessin tavoitteena on luoda Välimeren alueesta rauhan, vakauden ja vaurauden alue. Tähän pyritään vahvistamalla vuoropuhelua poliittisissa ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja luomalla kumppanuuksia niin talouden ja rahoituksen saralla kuin yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissakin asioissa. Prosessin kuumimpia kysymyksiä ovat tällä hetkellä alueen poliittinen tilanne, laiton siirtolaisuus ja terrorismi.

Kokousaiheita Lähi-idän kriisistä turismiin

Kokouksella ei ole varsinaista temaattista asialistaa, mutta sen oletetaan keskittyvän prosessin poliittiseen osa-alueeseen. Lähi-idän kriisi tai Kyproksen kiista eivät sinänsä kuulu Barcelonan prosessin asialistalle, mutta Euromed tarjoaa tilaisuuden näidenkin asioiden käsittelemiseen. Lähi-idän tilanteesta tullaan luultavasti keskustelemaan ulkoministerien työillallisella ja Kypros-kiistan uskotaan nousevan esille kahdenvälisissä neuvotteluissa. Lisäksi ulkoministerit keskustelevat Afrikasta Eurooppaan suuntautuvasta laittomasta siirtolaisuudesta, joka on jälleen kiihtynyt.

Kokouksessa on myös määrä tarkastella viime vuonna Barcelona-prosessille hyväksytyn uuden työohjelman edistymistä sekä keskustella energiayhteistyöstä ja turismista, jotka nousevat asialistalle uusina aiheina. Nähtäväksi jää, päästäänkö Tampereella yhteiseen loppuasiakirjaan, vai jääkö kokouksen lopputulokseksi jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan puheenjohtajavaltion lausunto.

Perjantaina yleisölle avoin taustatilaisuus

Pirkanmaan Eurooppa-tiedotus järjestää perjantaina 24. marraskuuta yhteistyössä Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIn kanssa avoimen yleisötilaisuuden ”Välimeri Tampereella – kumppanuutta ja vuoropuhelua?”, jossa käsitellään Barcelonan prosessia ja tulevaa ulkoministerikokousta. Tilaisuus on osa ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen syksyn aikana järjestämää, Suomessa pidettävien EU-kokouksien teemoja käsittelevää sarjaa.

Yleisötilaisuuden ohjelma

Linkkejä

Barcelonan prosessista yleisesti suomeksi:

europa.eu/scadplus/leg/fi/lvb/r15001.htm

Barcelonan prosessista yleisesti englanniksi:

europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/

Barcelonan julistus:

ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm

Anna Lindh -säätiö: />
www.euromedalex.org/En/AboutUs.htm

TAPRIn Välimeri-projekti:

www.uta.fi/laitokset/tapri/projekt3.html

Eurooppa-tiedotuksen infosivu Barcelonan prosessista

www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/Barcelonan%20prosessi%20tietosivu%205%202006.pdf

European Neighbourhood Policy (jossa interaktiivinen kartta)

ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Euromed kokoaa yhteen 29 maata Euroopasta ja 10 maata Välimeren etelä- ja itäpuolelta. Tampereella keskustellaan Välimeren alueen poliittisista, kulttuurisista ja taloudellista kysymyksistä. Kuva: Euroopan komissio