Uutinen 14.12.2006

Schengen-alue laajennee runsaan vuoden päästä

Tiistaina 5.12. päätettiin Schengen-alueen laajentumisaikataulusta Brysselissä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa sisäministeri Kari Rajamäen johdolla. Jos uudet Schengen-maat täyttävät kaikki laajentumisen ehdot, sisärajatarkastukset poistuisivat vanhojen ja uusien maiden väliltä maa- ja merirajoilla runsaan vuoden päästä 31.12.2007 ja lentoasemilla viimeistään 29.3.2008 alkaen.

Kuva: Euroopan komissio

Laajeneminen poistaisi rajatarkastukset mm. kaikilta Saksan maarajoilta, koska sen jälkeen Saksa olisi Schengen-alueen sisällä.

Kun kymmenen uutta jäsenmaata liittyi Euroopan unioniin 1.5.2004, ne liittyivät unioniin täysimittaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että ne olisivat automaattisesti liittyneet Schengenin alueeseen, vaan passintarkastukset näiden maiden ja Schengen-maiden välillä jäivät voimaan.

Schengen-alueen laajeneminen koskee Viroa, Latviaa, Liettuaa, Puolaa, Tšekkiä, Slovakiaa, Unkaria, Sloveniaa ja Maltaa. Toukokuussa 2004 EU:hun liittyneistä valtioista vain jakautunut Kypros ei ole laajentumisessa mukana, koska se haluaa pitää yllä rajavartiopisteitä, eivätkä liioin 1.1.2007 liittyvät Romania ja Bulgaria. Laajeneminen ei koske Isoa-Britanniaa ja Irlantia, vanhoja EU-maita, jotka eivät kuulu Schengeniin. Toisaalta tämänhetkiseen 15 valtion Schengeniin kuuluvat jo ennestään Norja ja Islanti, jotka eivät ole EU:ssa. Laajenemisen yhteydessä on ollut esillä myös Sveitsin mukaantulo, mutta kokouksen jälkeenkin Sveitsi vielä epäröi aikataulun suhteen. Sveitsiläiset tukivat Schengeniin liittymistä kansanäänestyksessä 2005.

Tietojärjestelmät ovat avainasemassa

– Sisärajatarkastusten poistamisella on suuri vaikutus kansalaistemme turvallisuuteen. Tästä syystä on varmistettava, että meillä on käytössä turvallinen Schengenin tietojärjestelmä ja että uudet jäsenmaat ovat valmiudessa täyttää kaikki Schengenin säännöstön vaatimukset, totesi ministeri Rajamäki neuvoston kokouksessa.

Schengenin toimivuus pohjautuu kattavaan ja luotettavaan tietojärjestelmään. Nykyisessä Schengenin tietojärjestelmässä (SIS = Schengen Information System) vanhentunutta SIS 1+-versiota ollaan korvaamassa SIS II -hankkeella, joka on kuitenkin osoittautunut oikeudellisesti, poliittisesti ja teknisesti hyvin vaikeaksi. Ratkaisuksi Portugali ehdotti väliaikaista tietojärjestelmäratkaisua ”SISone4all”, jossa SIS1+ laajennetaan uusiin jäsenvaltioihin ja jolla saatiin vauhditettua laajenemista ainakin vuodella.

Alunperin laajentumista kaavailtiin lokakuuksi 2007. Uudet jäsenmaat alkoivat jo epäillä hitauden olevan poliittista perua. Esimerkiksi Itävalta oli kokouksen alla arvostellut Slovakian rajaturvallisuutta. SISone4all -ratkaisu pitää saada valmiiksi lokakuun puoliväliin 2007 mennessä. Samalla sen kehittäminen saattaa hidastaa SIS II:n valmistumista, joka tapahtunee aikaisintaan vuonna 2008. Neuvosto tähdensi, että SIS II:n toimintavalmiiksi saaminen pysyy joka tapauksessa ensisijaisena tavoitteena.

Käytännössä aikataulu saattaa vaihdella maiden kesken

– Suomi, Saksa ja Portugali (puheenjohtajavaltiot 2006-2007) ovat yhdessä valmistelleet aikataulun, jonka perusteella lopullinen sisärajatarkastusten poistamista koskeva päätös voitaisiin tehdä vuoden 2007 loppuun mennessä. Käsityksemme mukaan aikataulu on realistinen ja toteuttamiskelpoinen, Rajamäki totesi.

Schengenin laajeneminen on kiinni kahdesta ehdosta: Schengen-tietojärjestelmän täytyy toimia uusissa jäsenvaltioissa, ja uusien jäsenvaltioiden täytyy pystyä takaamaan ulkoisten rajojensa turvallisuus. Koska maat kenties saavuttavat nämä vaatimukset eri tahdissa, niiden Schengeniin liittymisaikakin saattaa vaihdella. Kehityksen kärjessä lienee tälläkin kertaa Slovenia, ainoa euroon 1.1.2007 siirtyvä jäsenvaltio.

Schengen-järjestelmän laajentumisen kustannuksista vastaavat ainoastaan Schengenin jäsenet.

Oikeus- ja sisäasiainneuvoston päätökset 4.-5.12.2006