Uutinen 22.12.2006

Eduskunta hyväksyi Euroopan perustuslakisopimuksen

Eduskunta hyväksyi itsenäisyyspäivän aattona Euroopan perustuslakisopimuksen ja sen voimaansaattamislain, kuten jo viisitoista muuta EU:n jäsenvaltiota on tehnyt.

Kuva: ulkoasiainministeriö

Eduskunnan päätöksen jälkeen presidentillä on kolme kuukautta aikaa jatkaa ratifiointiprosessia. Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Viro ja nyt myös Suomen eduskunta osoittavat tukensa ajatukselle Euroopan perustuslakisopimuksesta riippumatta siitä, astuuko sopimus koskaan voimaan. Sopimuksen ovat ratifioineet myös vuoden 2007 alusta unioniin liittyvät Romania ja Bulgaria.

Perustuslakisopimuksen astuminen voimaan edellyttää, että kaikki EU:n jäsenmaat ovat ratifioineet sopimuksen. Sopimus hylättiin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä. Myöskään Britannia ei ole aikeissa ratifioida sopimusta. EU:ssa on päätetty, että sopimuksen kohtalo ratkaistaan viimeistään vuoden 2008 lopulla. Puheenjohtajamaa Saksa esittää ensi keväänä asiasta raportin.

Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä