Uutinen 16.1.2007

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n kemikaalilain

Yksi EU:n historian suurimmista lainsäädäntöhankkeista saatiin päätökseen 13. joulukuuta, kun Euroopan parlamentti hyväksyi täysistunnossaan EU:n kemikaalilain. Lain on määrä tehostaa vaarallisten aineiden testausta ja valvontaa. Samalla varmistui EU:n kemikaaliviraston tulo Helsinkiin.

EU:n kemikaalilaki REACH astuu voimaan kesäkuussa 2007. Kuva: Euroopan parlamentti

EU:n kemikaalilaki eli REACH koskee noin 30 000 Euroopassa käytössä olevaa kemikaalia. Lain tavoitteena on parantaa kansalaisten terveyden ja ympäristön suojelua. Asetus velvoittaa teollisuuden tutkimaan ja toimittamaan aineiden ominaisuuksista tiedot yhteiseen rekisteriin, jos aineita valmistetaan EU:n alueella tai tuodaan sinne vähintään tuhat kiloa vuodessa. Rekisterin kautta kansalaiset ja yritykset saavat entistä paremmin tietoa aineista ja niiden ominaisuuksista. Myös riskienhallinta paranee, kun teollisuuden tulee antaa ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Nyt tehtyä päätöstä valmisteltiin Suomen puheenjohtajakauden aikana useissa kolmikantaneuvotteluissa puheenjohtajamaan, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission edustajien välillä neuvoston yhteisen kannan pohjalta. Jäsenmaiden on vielä vahvistettava laki, mutta se on enää pelkkä muodollisuus.

Yksi kolme vuotta kestäneiden neuvottelujen vaikeimmista kysymyksistä oli yritysten niin sanottu korvausvelvoite, jonka mukaan vaarallisimmat kemikaalit on vaihdettava turvallisempaan aineeseen, mikäli sellainen vain löytyy. Velvoite sisällytettiin lopulta lakiin, mutta sen piiristä poistettiin muun muassa ihmisen hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit.

Kemikaalilaki astuu voimaan 1.6.2007, jolloin myös Helsinkiin perustettava Euroopan kemikaalivirasto aloittaa toimintansa. Virastossa tulee näillä näkymin työskentelemään 400-500 työntekijää. Kemikaalivirasto vastaa suurelta osin asetuksen käytännön toimeenpanon järjestämisestä.

REACH asetus