Uutinen 17.1.2007

EU julkisti energia- ja ilmastopaketin päästöjen vähentämiseksi

Euroopan komissio esitteli 10. tammikuuta laajan energia- ja ilmastostrategiansa, jonka tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta vähentämällä hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa energiahuollon varmuutta ja unionin kilpailukykyä. Tavoite voidaan saavuttaa kehittämällä energian sisämarkkinoita, lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, parantamalla energiatehokkuutta ja tehostamalla alan sääntelyä.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esitteli EU:n uutta energiastrategiaa lehdistötilaisuudessa 10.1.2007. Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio haluaa unionin sitoutuvan vähentämään kasvihuonepäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä on selvästi enemmän kuin Kioton sopimuksessa, jonka mukaan EU pyrkii karsimaan päästöjään kahdeksan prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Komission mukaan Euroopan tulee näyttää tietä ja varmistaa, että päästöjä vähennetään myös vuonna 2012 päättyvän Kioton sopimuksen jälkeen. Päästöjen vähennystavoite voitaisiin komission mukaan nostaa 30 prosenttiin, jos päästöjen vähentämisestä saadaan sovittua maailmanlaajuisesti.

Komission esittämät tavoitteet kiihdyttävät keskustelua myös ydinvoiman tarpeesta, sillä komissio pohtii strategiassaan ydinvoimaa mahdollisuutena, jolla kasvihuonepäästöjä kyettäisiin karsimaan. Muiksi keinoiksi komissio nostaa uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuuden parantamisen. Tulevasta energiatarjonnasta viidennes tulisi tuottaa uusiutuvilla energialähteillä. Kokonaistavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään kahteen asteeseen teollista vallankumousta edeltäneeseen tasoon verrattuna.

Samalla komissio julkisti energia-alan kilpailutilanteesta tekemänsä selvityksen, jossa moititaan EU:n kaasu- ja sähkömarkkinoiden tehottomuutta ja kalleutta. Selvityksen mukaan markkinat ovat liian keskittyneet, niiden rakenne on vääristynyt, eikä infrastruktuuriin panosteta riittävästi. Sääntelyä on kehitettävä, jotta markkinat vapautuisivat ja energiankuluttajat saisivat tästä mahdollisimman suuren hyödyn toimitusvarmuuden paranemisen, kilpailukykyisten hintojen ja kestävän energiahuollon ansiosta.

Komissio aikoo esittää energia- ja ilmastonmuutosehdotukset maaliskuussa kokoontuvan Eurooppa-neuvostolle ja laatii lainsäädäntöesityksen näiden keskustelujen pohjalta. Energia- ja ilmastonmuutos ovat painopistealueita nykyisen puheenjohtajamaa Saksan asialistalla.

Energia- ja ilmastopaketin asiakirjat komission verkkosivuilla