Uutinen 17.1.2007

Terveysalan asiantuntijat kokoontuvat Kuopiossa

Kuopio isännöi syyskuussa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tärkeintä terveysalan tapahtumaa, Terveys kaikissa politiikoissa (Health in All Policies) -konferenssia.

Kokouspaikkana toimii Kuopion musiikkikeskus. Kuva: Martti Ruokolainen/Eurooppa-tiedotus

Kuopio isännöi syyskuussa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tärkeintä terveysalan tapahtumaa, Terveys kaikissa politiikoissa (Health in All Policies) -konferenssia. 20. – 21. syyskuuta järjestettävään kokoukseen odotetaan saapuvan lähes kolme sataa terveysalan asiantuntijaa: valtuuskunnat kutsutaan kaikista jäsenmaista, ETA-maista, liittymässä olevista maista ja ehdokasmaista.

Asiantuntijakokouksen tavoitteena on parantaa ja lisätä terveysnäkökulmien huomioon ottamista EU:n päätöksenteon kaikilla sektoreilla. Suomen puheenjohtajakaudella EU:n terveyspolitiikan tavoitteena onkin pohtia, miten eri hallinnonalat voivat toiminnassaan myötävaikuttaa väestön terveyden kohentumiseen. Suomen käsityksen mukaan erityisesti monet uudet jäsenvaltiot hyötyisivät Terveys kaikissa politiikoissa -periaatteesta, sillä väestön terveystila on usein vanhoja jäsenmaita huonompi ja huomiota on pääosin kiinnitetty terveyspalvelujen uudistamiseen.

Sosiaali-ja terveysministeriön valtiosihteerin Terttu Savolaisen mukaan Suomi pyrkii kaudellaan tehostamaan ministerineuvoston työskentelyä ja käynnistämään keskustelun tärkeinä pitämistään asioista, kuten työvoiman saatavuuden turvaamisesta ikääntyvässä Euroopassa. Lisäksi painotetaan terveyden edistämistä työpaikalla.

Konferenssin ja muun yhteydenpidon tulokset kirjataan terveysministereiden neuvostossa marraskuun lopulla.

Teksti: Martti Ruokolainen/Pohjois-Savon Eurooppa-tiedotus

Eurooppa-tiedotuksen puheenjohtajasivut

Sosiaali- ja terveysministeriö