Uutinen 13.2.2007

Kansanedustajaehdokkaille tiedotettiin EU:sta ja ulkopolitiikasta Lapualla

Eurooppa-tiedotus järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Vaasan vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille Lapualla 25. tammikuuta. Vanhan patruunatehtaan historialliseen miljööseen kerääntyneillä ehdokkailla riitti kysymyksiä EU-asioista ja ulkopolitiikasta.

Osastopäällikkö Hannu Kyröläinen kertoi kansanedustajaehdokkaille ulkoasiainhallinnon haasteista.

Venäjä, ympäristö ja kehitysapu kiinnostivat

Osastopäällikkö Hannu Kyröläinen ulkoministeriön globaaliasioiden osastolta esitteli ulkoasiainhallinnon toimintaa ja haasteita nopeasti muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Kyröläinen korosti, että kaikkien toiveena on vakaus ja hyvinvointi, mutta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhä tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä.

Yksikön päällikkö Maimo Henriksson ulkoministeriön itäosastolta käsitteli puheenvuorossaan pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, sen saavutuksia ja tulevaisuuden haasteita. Pohjoisen ulottuvuuden ajatus syntyi EU:n tarpeesta tiivistää suhteita Venäjään, ja Henrikssonin mielestä tulokset erityisesti ympäristökumppanuuden saralla ovat olleet vakuuttavia.

Esitysten jälkeen ja osittain jo niiden aikana keskustelu kävi vilkkaana. Lisäkysymyksiä ja kommentteja herättivät muun muassa EU:n ja Venäjän suhteet, päästökauppa, kehitysavun perillemeno, ulkoministeriön tarjoama konsuliapu ja EU:n tulevaisuus.

Tiedotustilaisuuksia joka vaalipiirissä

Tiedotustilaisuuksia kansanedustajaehdokkaille järjestetään kaikissa Suomen vaalipiireissä tammi- ja helmikuussa. Ulkoministeriö haluaa tarjoata asiantuntevan ja korkeatasoisen tietopaketin ajankohtaisesta ulko- ja EU-politiikasta maakunnallisille vaikuttajille sekä tuleville valtakunnallisille päättäjille, jotka joutuvat työssään yhä enemmän tekemisiin Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten kysymysten kanssa.

Ulkoministeriön asiantuntijoiden tarjoamalle tiedolle on ollut kysyntää, sillä tilaisuuksissa keskustelu on käynyt vilkkaana ja ehdokkaat ovat kiitelleet tilaisuuksien tiedollista antia. Esimerkiksi Eurooppa-tiedotuksen Vaasan vaalipiirissä järjestämät Vaasan ja Lapuan tilaisuudet saivat vaalikiireistä huolimatta liikkeelle runsaan kolmanneksen vaalipiirin noin 120 kansanedustajaehdokkaasta.

Teksti: Heli Salonen/Keski-Pohjanmaan Eurooppa-tiedotus

Kuva: Pekka Purhonen/Etelä-Pohjanmaan Eurooppa-tiedotus