Uutinen 21.2.2007

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen haettavana

Avustuksiin on vuonna 2007 käytettävissä 245 000 euroa. Tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisenä painopisteenä tänä Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlavuonna on edistää kansalaiskeskustelua unionin tulevaisuudesta ja perustuslakisopimuksesta.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana, tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, kirjaamo, PL 176, 00161 Helsinki) viimeistään 31. päivänä tammikuuta 2007 virka-ajan päättymiseen mennessä. Muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakuohjeet

Hakulomake

Hankesuunnitelma

Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella numerosta (09) 1605 6064.

Vuonna 2006 myönnetyt valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Raportointikaavake

Yleisehdot

Tilintarkastajan vakuutus