Uutinen 28.2.2007

Komissio rajoittaisi autojen hiilidioksidipäästöjä

Euroopan komissio esitti keskiviikkona 7. helmikuuta, että vuodesta 2012 alkaen uusien autojen hiilidioksidipäästöt eivät saisi ylittää 120 grammaa ajokilometriä kohti. EU:n tavoitteena on pakottaa autoteollisuus kehittämään puhtaampia autoja, koska yritykset eivät ole pystyneet vähentämään päästöjä omatoimisesti.

Komissio esittää autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä noin 25 % nykyisestä tasosta. Kuva: Euroopan komissio

Komission esityksen mukaan autonvalmistajien olisi huolehdittava siitä, ettei päästö ylitä 130 grammaa. Loput 10 grammaa vähennettäisiin kehittämällä ajoneuvojen polttoaineita ja renkaita. Autojen päästöt ovat tällä hetkellä EU:ssa keskimäärin 160 grammaa kilometrillä. Luku on pudonnut viime vuosina, mutta liikenteen kokonaispäästöt ovat silti olleet kasvussa. Tähän on syynä muun muassa se, että eurooppalaiset ostavat entistä enemmän ja entistä suurempia autoja.

Ympäristöjärjestöt vaativat komissiolta vieläkin tiukempaa esitystä. Ympäristökomissaari Stavros Dimas ajoi alun perin päästöihin 120 gramman ylärajaa, mutta taipui teollisuuden painostuksesta. Erityisesti Saksan autoteollisuus on vastustanut rajoituksia. Autoteollisuuden mukaan sitovien rajojen asettaminen heikentäisi eurooppalaisen autonvalmistuksen kannattavuutta ja uhkaisi työpaikkoja. Puhtaamman teknologian kehittäminen nostaisi myös autojen hintoja.

Komission esitys menee seuraavaksi ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Esityksestä komission verkkosivuilla (vain englanniksi)