Uutinen 2.3.2007

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – Euroopan teemavuosi 2007

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 avajaistilaisuus järjestettiin 8. helmikuuta Eurooppa-talolla Helsingissä. Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoa oikeudenmukaisen, yhteenkuuluvuutta lisäävän ja kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet tarjoavan yhteiskunnan eduista.

Teemavuoden logo

Euroopan unionin tasa-arvolait vuodelta 2000 kieltävät syrjinnän rodullisen tai etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautuneisuuden, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai iän perusteella. Vaikka lait ovat tärkeitä, ne eivät yksistään pysty lopettamaan syrjintää. Siksi vuosi 2007 on Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi.

Teemavuoden tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta oikeudestaan saada yhdenvertaista kohtelua ja elää ilman syrjintää sukupuolesta, rodullisesta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä ja seksuaalisesta suuntautuneisuudesta huolimatta.

Vuoden 2007 aikana yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys halutaan nostaa esiin eri yhteyksissä: tiedotusvälineissä, taiteen ja kulttuurin tuottamisessa, liikunnan ja urheilun parissa, työelämässä ja eri väestöryhmien kohtaamisessa ja kohtelussa.

Avajaistilaisuudessa esiintynyt muusikko Anssi Kela on yksi työministeriön yhteydessä toimivan etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläistä. Kuva: Juhana Tuomola /Eurooppa-tiedotus

Teemavuosi ei keskity vain Brysseliin

Euroopanlaajuinen kampanja toteutetaan hajautetusti ja tapahtumat järjestetään lähellä kansalaista paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Suomessa teemavuoden järjestelyjä koordinoi työministeriö. Kansalaisyhteiskunnan osallistumista teemavuoden suunnitteluun ja toteuttamiseen on pidetty Suomessa keskeisenä. Periaatteena on, että syrjinnän ja epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi joutuneiden etuja ajavat järjestöt ja yksittäiset henkilöt näkyvät ja toimivat aktiivisesti teemavuoden hankkeissa ja tapahtumissa.

Suomessa toteutetaan vuoden aikana kuusi hanketta: Monimuotoisuuden näkyvyyskampanja, Syrjintäraportti-hanke sekä verkostohankkeet Kulttuuria kaikille, Hyvä seura kuuluu kaikille, Monimuotoisuus työelämässä ja Toteutumattomat oikeudet.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen, työministeriö, puh. 010 604 7040, sinikka.keskinen@mol.fi

Tiedotuspäällikkö Marjatta Hautala, Euroopan komission Suomen edustusto, puh. 09 6226 5452, marjatta.hautala@ec.europa.eu

Yhdenvertaisuus.fi -sivut

Teemavuoden verkkosivut (vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi)

Euroopan Vammaisfoorumi (vain englanniksi ja ranskaksi)