Uutinen 9.3.2007

Erasmus liikuttanut opiskelijoita jo 20 vuotta

Kuluvana vuonna juhlitaan yhtä suuren suosion saavuttanutta esimerkkiä Euroopan yhdentymisestä, kun maailman laajin korkeakouluopiskelijoiden ja -opettajien vaihto-ohjelma Erasmus täyttää 20 vuotta.

Kuva: Euroopan komissio

Erasmus-ohjelman tarkoituksena on tukea korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Ohjelma tarjoaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden vierailla toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa 3-12 kuukauden ajan. Ohjelmaan osallistuu 90% kaikista eurooppalaisista ylemmän asteen oppilaitoksista – mukana on 2199 korkeakoulua 31 maasta.

Euroopan komissio perusti vaihto-opiskelijaksi lähtemistä helpottaneen järjestelmän vuonna 1987. Kahden vuosikymmenen aikana jo lähes 1,4 miljoonaa opiskelijaa on lähtenyt ulkomaille Erasmus-apurahan turvin. Komission tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä jopa kolme miljoonaa opiskelijaa olisi saanut mahdollisuuden asua ja opiskella ulkomailla.

Vuosina 2007-2013 Erasmus on osa uutta elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Juhlavuonna alkavan uuden ohjelmakauden myötä kansainväliseen opiskelijavaihtoon avautuu lisää mahdollisuuksia. Vaihto-opiskelua ei rajoiteta enää yhteen kertaan, vaan jatkossa korkeakouluopiskelija voi hakea Erasmus-apurahaa, vaikka olisikin jo aikaisemmin ollut kyseisessä vaihto-ohjelmassa. Tänä vuonna voi myös ensi kertaa saada Erasmus-apurahaa opintoihin liittyvään työharjoitteluun ulkomailla.

Suomi kiinnostaa Erasmus-opiskelijoita

Suomalaisten Erasmus-opiskelijoiden määrä on noussut tasaisesti 90-luvulta saakka. Lukuvuonna 2005-2006 Erasmus-vaihdossa kävi 3851 suomalaista korkeakouluopiskelijaa. Suosituimpia vaihtokohteita olivat Saksa, Espanja, Iso-Britannia, Ranska ja Alankomaat.

Suomi on myös suosittu vaihtokohde. Jo usean vuoden ajan Erasmus-opiskelijoita on tullut Suomeen enemmän kuin Suomesta on lähtenyt muualle Eurooppaan. Lukuvuonna 2005–2006 Suomessa opiskeli 5931 Erasmus-opiskelijaa. Eniten tulijoita oli Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Puolasta ja Italiasta.

Erasmus-kokemukset muokkaavat korkeakoulujärjestelmän uudistuksia

Erasmus-ohjelmaan voivat osallistua kaikkien tieteenalojen ja opintotasojen (kandidaatti-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritutkintojen) opiskelijat. Vaihto-opintoihin voi saada apurahaa, ja ne luetaan täysimääräisesti hyväksi omaan tutkintoon. Opiskelijoiden ei myöskään tarvitse maksaa vastaanottavan korkeakoulun lukukausimaksuja.

Erasmus-ohjelma tarjoaa vaihtomahdollisuuden myös opettajille. Lukuvuonna 2005-2006 uusia oppeja muualta Euroopasta haki 1043 suomalaisopettajaa. Helsingin yliopisto on yksi eurooppalaisopettajien suosituimmista vaihtokohteista.

Ohjelman tavoitteita ovat olleet opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan liikkuvuuden edistäminen, korkeakoulujen kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja koulutuksen tason nostaminen. Ohjelmalla on lisäksi haluttu edistää opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista akateemista tunnustamista Euroopassa.

Erasmus onkin toiminut alullepanijana eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän muutoksissa. Se on innoittanut muun muassa Bolognan prosessia, joka on 45 maata kattava aloite Euroopan monimuotoisten korkeakoulutusjärjestelmien yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Vaihto-opinnoista potkua työnhakuun

Opiskelijat voivat opintojen ohella tutustua eri kulttuureihin, parantaa kielitaitoaan ja hankkia elinikäisiä muistoja. Ohjelmaan osallistuminen voi myös osoittautua ratkaisevaksi eduksi työpaikan saamisessa, sillä useat työnantajat arvostavat opiskelujaksoa ulkomailla.

Erasmus-yhteistyö perustuu korkeakoulujen tai niiden yksiköiden solmimiin kahdenvälisiin sopimuksiin, joten ohjelmaan osallistumisesta kiinnostuneen kannattaa ottaa yhteyttä oman korkeakoulunsa kansainvälisten asioiden yksikköön.

Lisätietoa Erasmuksesta

Erasmus-opiskelijoiden verkoston (ESN) web-sivusto Erasmus-juhlavuodesta (sisältää mm. opiskelijoiden kokemuksia)

www.20erasmus.eu

Erasmus-ohjelmasta Euroopan komission sivuilla

ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html

Kansainvälisen vaihdon keskus Cimo

www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/elinikainen-oppiminen/erasmus.htx

Erasmus-opiskelijoiden verkoston (ESN) verkkolehti

www.isc.cvut.cz/incommon/index.php