Uutinen 13.3.2007

EU-maat sopivat ilmastotavoitteista

Brysseliin 8. ja 9. maaliskuuta kokoontuneet EU-maiden päämiehet hyväksyivät sitovan tavoitteen uusiutuvan energian lisäämisestä. Lisäksi EU sitoutuu leikkaamaan kasvihuonepäästöjä ainakin viidenneksellä vuoden 1990 tasosta.

EU aikoo vuoteen 2020 mennessä lisätä myös biopolttoaineiden osuuden tieliikenteen energian kokonaiskulutuksesta vähintään 10 prosenttiin. Kuva: Euroopan komissio

Huippukokouksessa hyväksyttiin EU:n uusi energiapolitiikan toimintaohjelma, jolla tähdätään energian toimitusvarmuuden lisäämiseen, Euroopan kilpailukyvyn ja kohtuuhintaisen energiansaannin varmistamiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen.

Osana toimintaohjelmaa Eurooppa-neuvosto sopi uusiutuvan energian käytön lisäämisestä. Tavoitteen mukaan EU nostaa uusiutuvan energian osuuden viidennekseen kaikesta energiasta vuoteen 2020 mennessä.

EU tuottaa toistaiseksi vain noin seitsemän prosenttia energiastaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Nyt asetettu 20 %:n tavoite on EU:n keskiarvo – maakohtaisista osuuksista päätetään myöhemmin. Unionin 27 jäsenmaata ovat hyvin erilaisessa lähtötilanteessa energian tuotantomuodoissa. Kokouksessa saavutettu sopu perustuu puheenjohtajamaa Saksan esittelemään kompromissiin, jossa hiili- ja ydinvoimavetoisille jäsenmaille luvattiin yksilöllisiä joustoja tavoitteen saavuttamisessa.

Lisäksi EU sitoutuu leikkaamaan kasvihuonepäästöjä viidenneksellä vuoden 1990 tasosta. Päämiehet hyväksyivät 30 prosentin vähennystavoitteen, mikäli myös muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin vähennyksiin.

Valtioneuvoston tiedote

EU:n energia- ja ilmastopaketista komission verkkosivuilla

Puheenjohtajamaa Saksan verkkosivut