Uutinen 26.3.2007

Mihin Pohjola tarvitsee Eurooppaa ja Eurooppa Pohjolaa?

Seminaari ”Mahdollisuuksien Pohjoismaat − lähellä sinua” avasi pohjoismaista yhteistyötä käsittelevän seminaarisarjan Turussa 6. maaliskuuta. Samalla vihittiin käyttöön Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotuksen aluepalvelun uudet tilat Turun kaupunginkirjaston uudisosassa.

Pohjoismainen yhteistyö keräsi Turussa runsaat 50 kuulijaa.

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2007. Eurooppa-tiedotus järjestää vuoden aikana koko maan kattavan 20 seminaarin sarjan, jonka tavoitteena on esitellä pohjoismaista yhteistyötä ja Suomen puheenjohtajuuden tavoitteita.

Turussa uuden kaupunginkirjaston tiloissa järjestetyssä seminaarissa tarkasteltiin erityisesti pohjoismaisen yhteistyön suhdetta Euroopan unioniin: Mihin Pohjola tulevaisuudessa tarvitsee Eurooppaa ja Eurooppa Pohjolaa?

Pohjola − Euroopan edelläkävijä

”Pohjoismainen yhteistyö perustuu yhteiseen kulttuuriin, elämänkatsomukseen ja kielelliseen yhteenkuuluvuuteen”, avasi pohjoismainen yhteistyöministeri Stefan Wallin seminaaripuheenvuoronsa. Wallin totesi yhteistyön Pohjoismaiden välillä olevan monella tapaa ainutkertaista. ”Pohjoismaiden yhdentyminen on ollut edellä EU:ta muun muassa yhteisten työmarkkinoiden ja passivapauden ansiosta”.

Ministeri Wallinin mukaan pohjoismainen yhteistyö on ehkä yksi parhaiten toimivista alueellisen yhteistyön muodoista. Se on tärkeä osapuoli eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ja hyödyttää koko Eurooppaa. ”Pohjola eurooppalaistuu, mutta samalla pohjoismaiset piirteet leviävät Eurooppaan”, Wallin kuvaili.

Suomen puheenjohtajuusohjelmassa keskeistä on jatkaa Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistamista ja edistää maiden kansalaisten liikkuvuutta. ”Erityisen huomion kohteena ovat nuoret ja opiskelijat”.

Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki.

Euroopan onnellisimmat asuvat Pohjoismaissa

Euroopan komission tervehdyksen toi tilaisuuteen komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki. “Pohjoismaat ovat menestyviä malliesimerkkejä Euroopassa. Lisäksi Pohjoismaiden kansalaiset ovat Euroopan onnellisimpia järjestyksessä tanskalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset ”, Peltomäki tiivisti.

Nuorten Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja Tytti Seppänen korosti pohjoismaisuuden merkitystä osana nuorten identiteettiä myös tulevaisuudessa. Seppäsen mukaan nuorilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Pohjoismaiden tasolla. Nuorten Pohjoismaiden neuvosto onkin tehnyt työtä mm. yhteispohjoismaisen opiskelijakortin kehittämiseksi. “Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa nuorten yhteistyö on tärkeää”, päätteli Seppänen.

Pohjoismaisen mallin ja Itämeren tulevaisuus herättivät keskustelua

Turkulainen kansanedustaja Annika Lapintie korosti puheenvuorossaan poliittisten puolueiden osallistumisen tärkeyttä ja roolia pohjoismaisessa yhteistyössä. Lapintie analysoi myös pohjoismaiseen malliin perinteisesti liitettyjä piirteitä ja niiden tulevaisuutta, esimerkkinä verotus yhteisen hyvinvoinnin takaajana. Lisäksi hän totesi, että tärkeää pohjoismaisessa yhteistyössä on Baltian maiden huomioiminen esimerkiksi ympäristöasioissa.

Suomen puheenjohtajuuden teemaa ”Mahdollisuuksien Pohjoismaat – lähellä sinua” avasi Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Harri Mäki-Reinikka ulkoministeriöstä. Mäki-Reinikan mukaan pohjoismaisen yhteistyön hedelmät ja mm. rahoitustuki eri hankkeille jäävät usein julkisuudessa turhaan huomioimatta.

Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus palvelee Turun kaupunginkirjaston uudisosan toisessa kerroksessa.

Eurooppa-tiedotuksen uudet tilat Turussa avattiin

Seminaarin yhteydessä yhteistyöministeri Stefan Wallin avasi Eurooppa-tiedotuksen uudet tilat Turun kaupunginkirjaston uudisosassa.

Ministeri Wallin korosti Eurooppa-tiedotuksen roolia myös Suomen pohjoismaisen puheenjohtajuusvuoden aikana. ”Tulemme puheenjohtajuusvuonna käyttämään hyväksi ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen toimipisteitä eri puolilla maata saattaaksemme pohjoismaisen yhteistyön teemoja tunnetuksi ja mahdollistaaksemme kansalaisten äänen kuulumisen”.

Tapahtumasarjassa ovat seuraavana vuorossa 17.4. Pori ja 19.4. Vaasa, joissa molemmissa kohderyhmänä ovat opiskelijat ja nuoret. Oulussa 18.4. pidettävässä seminaarissa puolestaan pohditaan huippututkimuksen ja innovaatioiden merkitystä Pohjoismaissa.

Teksti ja kuvat: Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus

Suomen Norden2007.fi -puheenjohtajasivut