Uutinen 11.5.2007

Hämeenlinna saa kokousvieraita jo kesäkuussa

Hämeenlinna saa Suomen EU-puheenjohtajakaudella isännöitäväkseen kaksi virkamiestason kokousta sekä yhden konferenssin. Varaslähdön puheenjohtajakaudelle ottaa Asem-huippukokouksen päätöksiä valmistelevien virkamiesten kokoontuminen Aulangolla 19.6.

Aulanko muodostaa osan Suomen ensimmäistä kansallista kaupunkipuistoa ja on suosittu matkailukohde luonnonsuojelualueineen ja näkötorneineen. Kuva: Eurooppa-tiedotus/Tiina Järvelä.

Asem-kokousta valmistellaan kesäkuussa

Aasian ja Euroopan maiden kuudetta kertaa järjestettävä huippukokous näkyy jo kesäkuussa Hämeenlinnassa, kun yli sata virkamiestä komissiosta, 25 EU-maasta ja 13 Aasian maasta kokoontuu Hotelli Rantasipi Aulankoon valmistelemaan Asemin päätöksiä. Kokouksessa päätetään myös EU:n hakijamaiden Asem-jäsenyydestä. Itse huippukokous pidetään 9.-10. syyskuuta Helsingissä.

MISEP kokoontuu Vanajanlinnassa

MISEP-verkoston edustajat saapuvat 6.-7.11. työministeriön organisoimaan kokoukseen Hämeenlinnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Vanajanlinnaan. MISEP (Mutual Information System on Employment Policies) on vuonna 1982 perustettu EU-maiden välinen työllisyysasioiden tiedonvaihtoverkosto, joka levittää tietoa EU:n jäsenmaiden työhallinnosta ja työpoliittisista toimenpiteistä.

Misep-verkosto kokoontuu Carl Wilhelm Rosenlewin rakennuttamaan Vanajanlinnaan. Rakennus tunnetaan myös entisenä Sirola-opistona. Kuva: Eurooppa-tiedotus/Tiina Järvelä.

Verkoston yhdyshenkilöiden kokoukseen odotetaan saapuvan noin 60 henkilöä jäsenmaista ja komissiosta. Tarkkailijoina kokoukseen osallistuvat Norjan ja EU-jäsenyyttä hakeneiden maiden edustajat. Kokouksessa käsitellään EU-tason ajankohtaisia työllisyysasioita ja perehdytään tarkemmin tiettyyn, vielä avoinna olevaan työllisyyteen liittyvään teemaan.

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto saapuu marraskuussa

Hämeenlinnassa 26.-29.11. pidettävä, oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Euroopan rikoksentorjuntaverkoston kansallisten edustajien kokous on Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (European Crime Prevention Network, EUCPN) vuosittainen päätapahtuma. Verkosto on perustettu neuvoston päätöksellä toukokuussa 2001 ja sen tehtävänä on edistää alan yhteistyötä EU-maiden välillä, koota tietoja rikosten ehkäisyn parhaista käytännöistä sekä tukea kansallista ja paikallista rikoksentorjuntaa. Verkosto muodostuu kussakin jäsenvaltiossa olevista yhteyspisteistä ja komission yhteydessä toimivasta sihteeristöstä.

Konferenssissa etsitään hyviä käytäntöjä

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston kokouksen yhteydessä järjestetään parhaat käytännöt -konferenssi. Kokouspaikkana toimii perinteikäs hotelli Rantasipi Aulanko, jonne odotetaan noin 160 vierasta EU:n nykyisistä jäsenmaista ja hakijamaista.

Konferenssin aiheena on alkoholiin ja huumeisiin liittyvän väkivallan, rikosten ja järjestyshäiriöiden ehkäisy. Kokouksessa etsitään ja esitellään hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa eri maissa rikoksentorjunnassa. Työryhmät käsittelevät mm. ravintoloihin liittyvän väkivallan ja päihteiden käyttöön liittyvän kotiväkivallan ehkäisyä, julkista juopottelua turvallisuusongelmana sekä tiedotusvälineiden roolia alkoholiin ja huumeisiin liittyvien rikosten ehkäisyssä.

Konferenssissa jaetaan myös Euroopan rikoksentorjuntapalkinto, jonka viime vuonna sai hollantilaisen Utrechtin kaupungin hanke. Suomesta kilpailussa esiteltiin Elävä kaupunkikeskusta ry:n Hämeenlinnan ja Keravan pilottihanke. Vuosittain myönnettävän palkinnon tilaisuudessa jakaa oikeusministeri Leena Luhtanen, joka myös avaa konferenssin.

Hämeen historiallinen linna tarjoaa arvokkaat puitteet illallisvierailleen. Kuva: Eurooppa-tiedotus/Tiina Järvelä.

Kokousillalliset nautitaan linnassa

Kokousten järjestelyistä vastaa EU-puheenjohtajuussihteeristö. Tiukan asiaohjelman lisäksi kokousten osallistujat pääsevät tutustumaan mm. Hämeen historialliseen linnaan, jossa he illastavat keskiaikaisissa puitteissa. Hämeenlinnan kaupunki puolestaan järjestää kokousten vieraille vastaanoton.

Teksti: Tiina Järvelä/Kanta-Hämeen Eurooppa-tiedotus

Tässä sarjassa aikaisemmin julkaistut artikkelit:

Vaasassa puheenjohtajakauden ensimmäinen virkamieskokous
Puheenjohtajakausi ei ole vain huippukokouksia
Joensuukin isännöi Suomen EU-puheenjohtajakauden virkamieskokouksen
Lahdessa valmistaudutaan huippukokoukseen sekä virkamieskokouksiin
EU:n maatalousministerit astuvat näyttämölle Oulussa
EU näkyy syksyllä Etelä-Karjalassa
Suomen EU-puheenjohtajakausi näkyy Jyväskylässä heinä- ja marraskuussa
Porvoo isännöi kahta kokousta Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Puheenjohtajakauden kokoukset keskittyvät pääkaupunkiseudulle